Strona główna Aktualności GITD i PIP Zaskakujące mandaty ITD! Jesteś kierowcą, więc zobacz dziwny mandat, którego nie warto...

Zaskakujące mandaty ITD! Jesteś kierowcą, więc zobacz dziwny mandat, którego nie warto przyjmować

2304
No Ratings Information Message

Zaskakujące mandaty ITD! Jesteś kierowcą, więc zobacz dziwny mandat, którego nie warto przyjmować. Inspekcja Transportu Drogowego może nakładać mandaty. Jednak niektóre z nich muszą zadziwiać. Poniżej można zobaczyć mandat nałożony za niezwykłe „wykroczenie”, które miało miejscem (zdaniem Inspektora Transportu Drogowego). Dlatego też Stowarzyszenie URKSiTD  „Najlepsza Droga” domaga się w GITD wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.

Absurdalne jest, że inspektor nakłada na kierowcę autobusu mandat za to, że autobus (czekając na wyrównanie minut odjazdu z rozkładu), zatrzymał się zbyt blisko słupka przystanku, ponieważ gdyby kierowca zatrzymał się w odległości większej niż 15 metrów to wówczas przedsiębiorca otrzymałby mandat w wysokości 3000 zł za dokonywanie wymiany pasażerskiej poza przystankiem” – relacjonuje Prezes Stowarzyszenia „Najlepsza Droga”.

„Inspekcja Transportu Drogowego jest bardzo przydatną instytucją ale jej działanie muszą być legalne i rozsądne dlatego wszystkie przypadki ocierające się o absurd należy bezwzględnie eliminować” – mówi Prezes Stowarzyszenia Najlepsza Droga Mariusz Miąsko. „ITD jest organem kontrolnym i to zwłaszcza od ITD należy wymagać przestrzegania prawa” – dodaje Prezes Miąsko

„Skoro zdaniem Pana Inspektora nie można się zatrzymywać autobusem podczas załadunku pasażerów w odległości  mniejszej niż 15 metrów od słupka przystanku pod groźbą mandatu 100 zł i jednocześnie nie można się zatrzymywać w odległości większej niż 15 metrów od słupka pod groźbą kary 3000 zł to może Pan Inspektor wyjaśni gdzie mają wsiąść pasażerowie ponieważ ja już nie dostrzegam innych możliwości i chętnie wysłucham propozycji Pana Inspektora” – mówi dalej Prezes Mariusz Miąsko

Dla jasności należy dodać że autobusy były wówczas „na linii” czyli wykonywały przejazd zgodnie z rozkładem jazdy czekając ja wyrównanie czasów odjazdu pomiędzy przystankami co wynikało z ich rozkładów jazdy, które znajdowały się w pojazdach.

Stowarzyszenie przygotowało w tej sprawie zapytanie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Kancelaria Prawna Viggen s.c.
Mariusz Miąsko, Małgorzata Miąsko
ul. Częstochowska 6, 32-085 Modlnica

w imieniu:
Stowarzyszenia Uczestników Rynku
i Komunikacji Samochodowej
i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA DROGA”

ul. Tyniecka 10a, Kraków

 

                                                                                            Główny Inspektor

                                                                                            Transportu Drogowego

                                                                                            Warszawa

Szanowny Panie!

Jako prezes Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” pragnę złożyć skargę w imieniu członka naszego Stowarzyszenia. Skarżący jest przedsiębiorcą – przewoźnikiem, który posiada zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii komunikacyjnej. W dniu 9 maja 2012 roku – kierowca pracujący dla firmy otrzymał mandat z art 49 ust.1 pkt.9 ustawy, prawo o ruchu drogowym, za tu cytat: „zatrzymanie w odległości mniejszej niż 15 metrów od słupka (przystanku – przypis)”. Mandat wymierzony mu został przez funkcjonariusza małopolskiego ITD, Pana Lupę

Wpisany jako podstawa wymierzenia mandatu przepis prawa ma następujące brzmienie:

Art.49 ust1.Zabrania się zatrzymywania pojazdu:

pkt.9} w odległości mniejszej niż 15 metrów od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek ,a na przystanku z zatoką – na całej jej długości. .

Karanie mandatem za opisane wyżej zachowanie i to szczególnie w tym konkretnym przypadku jest działaniem skrajnie absurdalnym, ponieważ ten autobus wykonuje regularny transport drogowy zgodnie z rozkładem jazdy/i oczywiście z wszystkimi potrzebnymi zezwoleniami / Dlatego autobus musi się znajdować w odległości mniejszej niż 15 metrów od przystanku, ponieważ w przeciwnym przypadku, kierowca byłby słusznie karany za zabieranie pasażerów spoza przystanku !!!

Mandat w wysokości 100 zł został mu więc wymierzony bezpodstawnie i bezprawnie.

Z informacji jakie uzyskałem przewoźnika wynika, że takich zachowań które można określić jako bezpodstawne szykany było wobec pracowników jego firmy więcej.

Równocześnie pragnę poinformować, że w piśmie które skierowałem do Wydziału Spraw Wewnętrznych KW Policji w poinformowałem o takim samym przypadku ukarania kierowcy tego samego przewoźnika mandatem pieniężnym. Wiadomo mi, że w stosunku do funkcjonariusza który go bezprawnie wymierzył wszczęte zostało już postępowanie dyscyplinarne.

Zwracam się więc o pilne wyjaśnienie tego przypadku bezprawnego działania funkcjonariusza ITD. Moim zdaniem złamanie prawa jest tutaj rażące, a wdrożenie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariusza konieczne.

Mariusz Miąsko

Prezes Stowarzyszenia U.R.K.S i T.D. „Najlepsza Droga”

 ZOBACZ CO JUŻ ZROBILIŚMY DLA TWOJEJ FIRMY TRANSPORTOWEJ!

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.