Strona główna Informacje prawne Bardzo ważne dla przewoźników osób na liniach regularnych do 50 km

Bardzo ważne dla przewoźników osób na liniach regularnych do 50 km

1918
0
5/5 (1)

O tym, czy dokument jest harmonogramem zadecydował ustawodawca, który w art. 31e. 1. określił że – cytat.: „Rozkład czasu pracy (harmonogram – przypis) zawiera następujące dane: imię i nazwisko kierowcy, miejsce bazy pojazdu, który kierowca ma prowadzić, ustalony harmonogram okresów pracy kierowcy obejmujących okresy prowadzenia pojazdu, wykonywania innej pracy, przerw i pozostawania w dyspozycji oraz dni wolne.”

Z tego powodu, harmonogram MUSI zawierać CO NAJMNIEJ  takie informacje jak:

 • imię i nazwisko kierowcy,
 • miejsce bazy pojazdu,
 • okresy prowadzenia pojazdu,
 • okresy wykonywania innej pracy,
 • okresy przerw,
 • okresy pozostawania w dyspozycyjności (okresy te wynikają za zapisów ustawowych),
 • okresy dni wolnych (odpoczynków).

Żeby jednak zadośćuczynić powyższemu wymogowi nie wystarczy wpisać w dowolny „grafik” przytoczonych rubryk, ale należy je wyliczyć z warunków określonych w przepisach rozdziału 4a ustawy o czasie pracy kierowców, czyli harmonogram musi być tak ułożony aby:

 • dzienny czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę nie był dłuższy niż 10 godzin,
 • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę w pierwszym tygodniu nie był dłuższy niż 60 godzinnych,
 • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę w drugim tygodniu nie był dłuższy 40 godzin (jeśli w pierwszym wynosił 60 godzin),
 • dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie był dłuższy niż 90 godzin,
 • kierowca posiadał przed upływem 6 godzin pracy przerwę trwającą co najmniej 30 minut jeśli jego praca w dniu będzie trwała nie dłużej niż 6 do 8 godzin oraz aby trwała łącznie 45 jeśli jego praca w danym dniu trwała powyżej 8 godzin,
 • co najmniej jedna z tych przerw nie może być krótsza niż 15 minut,
 • tygodniowy okres odpoczynku musi się rozpocząć nie później niż po sześciu 24 godzinnych okresach licząc od zakończenia poprzedniego tygodniowego odpoczynku,
 • odpoczynek tygodniowy musi trwać co najmniej 35 kolejnych godzin a można go skrócić do nie mniej niż 24 kolejnych godzin jeśli kierowca przechodzi na inną zmianę.

Po uwzględnieniu WSZYSTKICH powyższych warunków JEDNOCZEŚNIE,  powstaje dopiero „szkielet” harmonogramu pracy kierowców.

 
Dodatkowo Bus Manager wykonuje drugi obowiązkowy dokument czyli ewidencję czasu pracy kierowców”.
Pracodawca ma także obowiązek prowadzić „ewidencję czasu pracy” kierowców z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, niedziele i święta – w rozliczeniu dobowym, tygodniowym i przyjętym okresie rozliczeniowym. Należy więc wyraźnie zaznaczyć dwie okoliczności:
 • ewidencją czasu pracy kierowców nie jest ten dokument który nosi taką nazwę ale dokument który spełnia wszystkie wymagania stawiane przepisami prawa,
 • ewidencja czasu pracy kierowców musi być ścisłym odzwierciedleniem rozkładów pracy kierowcy (harmonogramów).
 
Inaczej mówiąc, jeśli przedsiębiorca błędnie wykona harmonogramy to błąd ten przełoży się na nieprawidłowości w wykonaniu ewidencji czasu pracy kierowców. Poniżej przedstawiony jest przykładowy wydruk z ewidencji czasu pracy kierowcy. Jak można łatwo zauważyć wydruk ewidencji czasu pracy ściśle koreluje z wydrukiem harmonogramu pracy kierowcy, który znajduje się powyżej.

Dzięki prawidłowo wyliczonym składnikom wynagrodzenia można kierowcom prawidłowo wyliczyć wysokość wynagrodzenia. W takim przypadku niezbędne jest skorzystanie z wartości wyliczonych przez Bus Managera w ramach ewidencji czasu pracy kierowców. W tym kontekście prawidłowo wykonany harmonogram pracy kierowców oraz prawidłowo wykonana ewidencja jest wręcz niezbędna do prawidłowego naliczenia wynagrodzeń pracownikom. Poniżej znajduje się podsumowanie wartości wyliczonych na podstawie harmonogramów i ewidencji czasu pracy.

Jednak należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, a mianowicie, że Bus Manager pozwala przeprowadzić symulację kosztów wynagrodzeń na poszczególnych liniach. Dzięki temu przewoźnik może w sposób racjonalny kształtować linie w taki sposób, aby generowały one jak najniższe koszty pracownicze.

 
Dodatkowo Bus Manager wskazuje:
 • procentowe wykorzystanie godzin pracy kierowcy,
 • procentowe wykorzystanie godzin jazdy kierowcy,
 • minimalną wymaganą ilość kierowców (słupek zielony na poniższym screenie), którą przewoźnik musi posiadać dla obsługi dowolnej wpisanej do programu ilości rozkładów jazdy – zgodnie z przepisami rozdziału 4a ustawy o czasie pracy kierowców. Nie należy tej wartości mylić z minimalną arytmetyczną ilością kierowców, którą zazwyczaj (błędnie) wyliczają firmy transportowe wykonujące transport na liniach regularnych do 50 km przy zastosowaniu różnorodnego oprogramowania (słupek czerwony na screenie).

Każda firma transportowa powinna w pierwszej kolejności posiadać oprogramowanie, które zadba o prawidłowe stworzenie dokumentacji OBOWIĄZKOWEJ.

Należy w tym miejscu zauważyć, że prawidłowe „ręczne” wykonanie ewidencji oraz harmonogramów dla kilkudziesięciu kierowców musiało by zająć ekspertowi minimum kilkanaście dni w każdym miesiącu z dużym prawdopodobieństwem popełnienia błędów. Tę samą operację Bus Manager wykonuje w kilkanaście minut.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułCzym różni się "Grafik Pracy Kierowcy" od "Planu Pracy Kierowców" (harmonogramu)?
Następny artykułO czym zazwyczaj zapominają kierowcy podczas przepraw promowych?