Strona główna Informacje prawne Interpretacja 1/01/09 – Licencja Wspólników Spółki Cywilnej – na wniosek Kancelarii Prawnej...

Interpretacja 1/01/09 – Licencja Wspólników Spółki Cywilnej – na wniosek Kancelarii Prawnej Viggen

1549
0
5/5 (2)

W trakcie roboczego spotkania przedstawicieli przewoźników (reprezentowanych przez Kancelarię Prawną Viggen s.c.) oraz GITD w dniu 23.01.2009 doszło do ujednolicenia stanowiska w zakresie:

Licencja na wykonywanie transportu drogowego dla każdego ze wspólników spółki cywilnej”.

„Mając na uwadze kwestię uprawnień z licencji na wykonywanie transportu drogowego
w ramach spółki cywilnej, nawiązując do pisma z dnia 9 stycznia 2009 r., znak: BPO-072-8/2009/18-17, skierowanego do wojewódzkich inspektorów transportu drogowego, należy wyjaśnić, że istotne znaczenie dla analizowanego zagadnienia ma wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 października 2008 r. (sygn. II GPS 5/08). Treść uzasadnienia do powyższego rozstrzygnięcia wskazuje jednoznacznie, że każdy ze wspólników spółki cywilnej wykonujący w ramach tejże spółki działalność transportową musi posiadać licencję na wykonywanie transportu drogowego. Skład sędziowski wyraźnie podkreślił, że ?w spółce cywilnej, w której tylko jeden ze wspólników posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego, świadczenie tych usług przez inną osobę niż licencjobiorca, oznacza przeniesienie uprawnień wynikających z licencji na osobę trzecią z naruszeniem art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 ze zm.).?

Oznacza to, że wspólnik spółki cywilnej, nieposiadający licencji, nie może wykonywać transportu drogowego, korzystając z licencji drugiego wspólnika i podlega karze pieniężnej w wysokości 8.000 zł.

Jednakże należy podkreślić, że Naczelny Sąd Administracyjny zaznaczył, że żaden przepis prawa nie zakazuje udzielenia jednej licencji na wykonywanie transportu drogowego wszystkim wspólnikom spółki cywilnej. Jeżeli zatem firmy wszystkich wspólników spółki cywilnej zostały wymienione w jednej licencji na wykonywanie transportu drogowego, mając na uwadze domniemanie prawdziwości decyzji administracyjnej jaką jest niewątpliwie licencja na wykonywanie transportu drogowego, brak podstaw do stwierdzenia braku uprawnień licencyjnych po stronie któregokolwiek ze wspólników.

Reasumując, inspektorzy transportu drogowego będą uznawali zarówno licencje na wykonywanie transportu drogowego wydane na każdego ze wspólników z osobna, jak i licencję, na której zostali wymienieni łącznie wszyscy wspólnicy.” Źródło: www.gitd.gov.pl

Wspólne ustalenia z GITD w zakresie ujednoliconej interpretacji zostały zrealizowane przy udziale Kancelarii Prawnej Viggen s.c.

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułZaproszenie do współpracy
Następny artykułInterpretacja 02/01/09 – dokument potwierdzający fakt nieprowadzenia pojazdu-na wniosek Kancelarii Prawnej Viggen