Strona główna Informacje prawne Jakie zmiany w nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym?

Jakie zmiany w nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym?

1225
1
No Ratings Information Message

Jakie zmiany w nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym? Jakiś czas temu informowaliśmy Państwa o tym, iż po 30 kwietnia 2014 roku nie można uniknąć płacenia mandatu otrzymanego na terenie innego kraju UE. Dziś donosimy, że unijny system ścigania mandatów już działa.

Poniżej archiwalna publikacja poświęcona tej tematyce.

 

JAKIE ZMIANY W NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM?

 

Po 30 kwietnia 2014 roku nie można uniknąć płacenia mandatu otrzymanego na terenie innego kraju UE.

Nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/82/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Przed wprowadzeniem przepisów ściąganie mandatów od obywateli innych krajów członkowskich było niemalże niemożliwe. Dyrektywa jak i nowelizacja zmierzają do rozwiązania, aby żadne wykroczenie drogowe w UE, niezależnie od kraju wykroczenia, kraju rejestracji pojazdu czy narodowości kierowcy, nie pozostawało bezkarne. W tym celu powołany został system wymiany informacji, mający ułatwić identyfikację sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych na terenie danego kraju, w przypadku, gdy do zdarzenia doszło podczas kierowania pojazdem na terytorium państwa członkowskiego innego niż państwo, w którym zarejestrowano dany pojazd.

W dodanym do działu III rozdziale 2c powołany został do działania Krajowy Punkt Kontaktowy, będący częścią wspomnianego systemu, dokonujący zbioru i wymiany informacji z innymi punktami kontrolnymi w innych krajach członkowskich w zakresie dotyczącym pojazdów podczas kierowania, którymi naruszono przepisy ruchu drogowego oraz danych właścicieli lub posiadaczy tych pojazdów. Oznacza to, że w ramach tego systemu poszczególne punkty kontaktowe będą wymieniały się informacjami dotyczącymi: pojazdu (jego numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia, kraj rejestracji, marka, model i kategoria) oraz właściciela pojazdu lub jego posiadacza (imię i nazwisko albo nazwa lub firma, adres zamieszkania albo siedziba, numer PESEL oraz numer identyfikacyjny REGON).

Pomoże to zidentyfikować sprawcę naruszenia państwu, na terenie którego doszło do wskazanego w nowelizacji naruszenia oraz doprowadzić do tego, że sprawca nie pozostanie bezkarny i nie uniknie dolegliwości jaką jest mandat karny. Dotyczy to również mandatów otrzymanych przed nowelizacją: jeżeli się nie przedawniły, państwa na terenie których doszło do wykroczenia będą mogły go egzekwować. Kierowca otrzyma zawiadomienie o podjęciu przeciwko niemu postępowania w swoim ojczystym języku, przez policję swojego kraju.

Katalog naruszeń drogowych objętych wymianą informacji w ramach Krajowego Punktu Kontaktowego został enumeratywnie wymieniony w art.80k ust. 6 rozdziału dodanego tą nowelizacją. Jako naruszenia wskazano tam:

-niestosowanie się do ograniczenia prędkości,

-niedopełnienie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa lub przewożenia dziecka w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci,

-niestosowanie się do sygnałów świetlnych lub znaków nakazujących zatrzymanie pojazdu, prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości,

-prowadzenie pojazdu po użyciu lub pod wpływem środka odurzającego,

-niedopełnienie obowiązku używania w czasie jazdy kasków ochronnych,

-wykorzystywanie drogi lub poszczególnych jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem oraz korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Według postanowień nowelizacji Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych poprzez system teleinformatyczny. Podmiotami, które zostały uprawnione do uzyskiwania informacji i kierowania zapytań do i za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego są: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straże gminne (miejskie), organy Służby Celnej oraz Straż Graniczna – w zakresie swoich kompetencji.

Karolina Otfinowska

Maria Krawczyk

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułNiższe kary za brak opłat objętych e-mytem
Następny artykułBelzedy: zmiana organizacji ruchu od 03.09. do końca roku

1 KOMENTARZ

  1. dzień dobry,
    a czy na podstawie tych nowych przepisów polski pracodawca ma prawo udostępnienia danych osobowych swojego pracownika na wezwanie niemieckiego organu do wskazania osoby kierującej pojazdem pracodawcy w związku z popełnieniem wykroczenia drogowego?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj