Strona główna Aktualności z ustawy o transporcie drogowym Jak zachować się podczas kontroli na drodze żeby nie zapłacić kary?

Jak zachować się podczas kontroli na drodze żeby nie zapłacić kary?

1891
0
5/5 (8)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Jak zachować się podczas kontroli na drodze żeby nie zapłacić kary? Znaczna część kierowców, którzy doświadczyli kontroli na drodze sygnalizuje, że wyjaśnienia oraz oświadczenia, które składają do protokołu odbiegają od ich intencji, a także, że nie rozumieją zawiłości prawnych oraz zbyt trudnego języka używanego przez organy kontrolne. Dodatkowo należy pamiętać, że obecnie  kierowcy mają prywatną korzyść z unikania nieprawidłowości dotyczących przekroczenia obowiązujących norm, ponieważ od 29 listopada 2008 roku za większość typów błędów, braków oraz przekroczeń norm, bezpośrednio na kierowców nakładane są mandaty karne, zgodnie z aktualnym taryfikatorem.

Dlatego w ramach niniejszego opracowania zwrócimy kierowcom uwagę na dwa zupełnie odmienne zagadnienia pozwalające kierowcy w wielu przypadkach uniknąć przykrych konsekwencji finansowych dla siebie oraz wobec własnego pracodawcy.

ZAGADNIENIE PIERWSZE:

Z punktu widzenia przewoźnika (oraz skuteczności odwołania się od decyzji o nałożeniu kary) byłoby lepiej, aby kierowca nie zajmował żadnego stanowiska ustnego lub pisemnego w trakcie kontroli, w zakresie w którym nie jest specjalistą. Wieloletnia praktyka pokazuje, że kierowca często w dobrej wierze składa wyjaśnienia nie zgodne ze stanem faktycznym. Czasami bywa, że kierowca, który nie dopuścił się żadnego wykroczenia w skutek nieznajomości zagadnienia składał wyjaśnienia, które go obciążały. 

Tak więc z punktu widzenia kierowcy oraz przewoźnika byłoby lepiej, aby kierowca miał możliwość odmowy złożenia wyjaśnień w trakcie kontroli na drodze. 

Jednak art. 72 ustawy o transporcie drogowym mówi, że: „Kontrolowany (kierowca – przypis) jest obowiązany umożliwić inspektorowi dokonanie czynności kontrolnych, a w szczególności:

1) udzielić ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazać dokumenty lub inne nośniki informacji oraz udostępnić dane mające związek z przedmiotem kontroli; (…)”

Jednak sytuacja nie wygląda tak źle jakby się mogło pozornie wydawać, ponieważ ustawodawca dopuścił w art. 74.3 ustawy o transporcie drogowym, możliwość odmowy złożenia przez kierowcę podpisu pod protokołem z kontroli. Cytat: „Odmowę podpisania protokołu przez kontrolowanego (kierowcę ? przypis) odnotowuje się w protokole”.

Ustawodawca z góry, więc założył możliwość odmowy podpisania protokołu przez kierowcę. Jest to całkowicie naturalne, ponieważ kierowca, który nie musi być specjalistą w zakresie prawa nie ma obowiązku rozumienia kontekstu zapisów i prawidłowości zapisów poczynionych w protokole przez inspektora.

Dlaczego tak ważne jest, aby kierowca nie złożył błędnych wyjaśnień lub nie podpisał protokołu, w którym znajdują się błędne wyjaśnienia.

Przykład: Jeśli organ kontrolny chce, aby kierowca własnoręcznym podpisem potwierdził, że procedura ważenia odbywała się na stanowisku, które spełniało wymogi prawa to kierowca musiałby najpierw wiedzieć jakie wymagania przepisy stawiają wobec takiego stanowiska.

Poza tym, praktyka dowodzi, że gdy przewoźnik odwołuje się od decyzji o nałożeniu kary to organ kontrolny „podpiera się?”oświadczeniem kierowcy, twierdząc, że ewentualne odmienne stanowisko przewoźnika jest wynikiem 'zimnej’ kalkulacji i w wyniku powyższego wiarę daje zeznaniom kierowcy co nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.

Podsumowując tę część zagadnienia należy ocenić, że nie jest w interesie kierowcy, ani przewoźnika podpisanie protokołu, którego treść nie jest zrozumiała (chyba, że nie wykryto żadnych nieprawidłowości w trakcie kontroli).

Ponadto kierowcy mają zagwarantowane ustawowe prawo do odmowy złożenia podpisu pod protokołem z kontroli.

ZAGADNIENIE DRUGIE:

Jak już wspomniałem powyżej na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z dnia 14 listopada 2008 r.) od 29 listopada 2008 roku na kierowców są nakładane mandaty karne za następujące typy wykroczeń:

a)      za brak w pojeździe obowiązkowych dokumentów,

b)     za skrócenie dziennego czasu odpoczynku,

c)     za przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy,

d)     za przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu,

e)      za realizację przewozu drogowego bez urządzenia rejestrującego lub z nieprawidłowo działającym urządzeniem rejestrującym,

f)   za posiadanie nieprawidłowo wypełnionej wykresówki lub nie posiadanie wykresówki,

g)      za nieprawidłowe posługiwanie się tachografem cyfrowym.

Każdy kierowca powinien wiedzieć, że za przekroczenia określone w pkt.: b), c) oraz d) czyli za skrócenie dziennego czasu odpoczynku, przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy oraz przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu, kierowca może skutecznie uniknąć mandatu karnego pod warunkiem, że w sposób prawidłowy powoła się na uprawnienia wynikające z art. 12 Rozporządzenia 561/2006/WE. Metodologia powołania się na art. 12/561/2006/WE została szczegółowo omówiona w jednej z poprzednich. Tak więc z punktu widzenia kierowcy oraz przewoźnika byłoby lepiej, publikacji.

Nadmienię w tym miejscu jedynie, że aby skutecznie powołać się na art. 12 kierowca musi koniecznie dokonać na rewersie wykresówki lub wydruku z tachografu cyfrowego odręcznego zapisu o treści z której wynika, że:
a) naruszenie powstało w celu dotarcia do odpowiedniego miejsca postoju,

b) naruszenie powstało dla zabezpieczenia mienia, pojazdu lub osób,

c) naruszenie powstało z przyczyny np.: korka drogowego, lub złych warunków drogowych, lub braku miejsca na parkingu. Kierowca zawsze musi podać przyczynę powstania naruszenia!

Bardzo ważne że wszystkie te informacje kierowca musi wpisać jednocześnie jeśli chce uniknąć kary.

Jak wynika z powyższego opracowania w zależności czy kara ma zostać nałożona na przewoźnika czy też mandat karny na kierowcę ustawodawca przewidział odmienne procedury zachowania się.

Proponuję, aby stosować się do zasady, że każdy koncentruje się na zagadnieniu, w którym jest specjalistą – czyli: kierowcy jeżdżą, organy kontrolne kontrolują, a prawnicy składają wyjaśnienia we wszczętych postępowaniach administracyjnych lub postępowaniach odwoławczych.

Jestem przekonany że stosowanie się do powyższej zasady przyniesie kierowcom oraz przewoźnikom pozytywne skutki.

 

 

 

 Czytaj także:

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułJeśli pracowałeś choćby 1 minutę w godzinach nocnych to możesz pracować max. 10 godzin w danej dobie
Następny artykułKiedy za dyżur kierowcy należy płacić stawkę 50% a kiedy stawkę 100%?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj