Strona główna Aktualności Dnia KREPTD – poważne skutki drobnych naruszeń

KREPTD – poważne skutki drobnych naruszeń

1614
0
5/5 (14)

Nadzór prawny i merytoryczny: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

KREPTD – poważne skutki drobnych naruszeń. Za nieprzestrzeganie regulacji wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady przedsiębiorcy grożą bardzo poważne skutki.

KREPTD – poważne skutki drobnych naruszeń

Niniejszy artykuł naświetli skutki dopuszczania się poważnych naruszeń (PN), do których niewątpliwie dochodzi w każdym przedsiębiorstwie transportowym, w związku z nieprzestrzeganiem okresów prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków, przewidzianych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006.

Na wstępie należy wskazać, iż Rozporządzenie 2016/403 (KREPTD) wprowadza następujące kategorie naruszeń:

NN – najpoważniejsze naruszenia;

BPN – bardzo poważne naruszenia;

PN – poważne naruszenia;

NPW – naruszenie mniejszej wagi;

Do poważnych naruszeń dot. okresów prowadzenia pojazdów KREPTD zalicza:

 • Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 9 godz., jeżeli jego przedłużenie do 10 godz. nie jest dozwolone, w przypadku gdy jest przekroczono 10h ≤ … < 11h;
 • Przekroczenie przedłużonego dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godz., jeżeli jego wydłużenie jest dozwolone, w przypadku gdy jest przekroczono 11h ≤ … < 12h;
 • Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, w przypadku gdy jest przekroczono 60h ≤ … < 65h ;
 • Przekroczenie maksymalnego całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni, w przypadku gdy jest przekroczono 100h ≤ … < 105h;

Za poważne naruszenie dot. przerwy KREPTD uznaje:

 • Przekroczenie czasu nieprzerwanego prowadzenia pojazdu wynoszącego 4,5 godz. przed zrobieniem sobie przerw , w przypadku gdy jest przekroczono 5h ≤ … < 6h;

Pozbawiając kierowców odpoczynku, przedsiębiorca popełnia poważne naruszenie w następujących  przypadkach:

 • Niespełnienie wymogu 11 godz. dziennego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone, w przypadku gdy odpoczynek trwał 8h30 ≤ … < 10h;
 • Niespełnienie wymogu 9 godz. skróconego dziennego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie jest dozwolone, w przypadku gdy odpoczynek trwał 7h ≤ … < 8h;
 • Niespełnienie wymogu 3 godz. + 9 godz. dzielonego dziennego okresu odpoczynku, w przypadku gdy odpoczynek trwał 3h + [7h ≤ … < 8h];
 • Niespełnienie wymogu 9 godz. dziennego okresu odpoczynku w przypadku załogi kilkuosobowej, w przypadku gdy odpoczynek trwał 7h ≤ … < 8h;
 • Niespełnienie wymogu 24 godz. skróconego tygodniowego okresu odpoczynku, w przypadku gdy odpoczynek trwał  20h ≤ … < 22h;
 • Niespełnienie wymogu 45 godz. tygodniowego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone, w przypadku gdy odpoczynek trwał 36h ≤ … < 42h;
 • Przekroczenie 6 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po uprzednim tygodniowym okresie odpoczynku, w przypadku gdy odpoczynek trwał 3h ≤ … < 12h;

Przedsiębiorcy, a właściwie kierowcy wykonującemu pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób, przysługuje odstępstwa dotyczące odłożenia okresu odpoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych, jeżeli jednak dojdzie do tego w sposób określony niżej będzie to uznane za poważne naruszenie:

 • Przekroczenie 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po uprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku o 3h ≤ … < 12h;
 • Tygodniowy okres odpoczynku po 12 kolejnych okresach dwudziestoczterogodzinnych o 65h < … ≤ 67h;
 • Okres prowadzenia pojazdu w godzinach od 22.00 do 6.00 przekraczający 3 godziny przed przerwą, jeżeli pojazdu nie obsługuje kilku kierowców o 3h < … < 4,5h;

Europejski ustawodawca wziął pod uwagę potencjał stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa drogowego, maksymalną częstotliwość poważnych naruszeń, powyżej której powinny one być uznawane za poważniejsze i ustalił, iż:

3 (PN) poważne naruszenia na kierowcę na rok równa się 1 (BPN) bardzo poważnemu naruszeniu;

Pomimo nałożenia kar pieniężnych określonych w załącznikach do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w przypadku stwierdzenia drugiego bardzo poważnego naruszenia w ciągu roku od dnia wystosowania ostrzeżenia, organ dokonuje, w drodze decyzji administracyjnej:

1) cofnięcia na okres 3 miesięcy 20% wypisów z licencji wspólnotowej oraz zawieszenia wydawania dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej na okres 6 miesięcy – w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę więcej niż 10 wypisów z licencji wspólnotowej;

2) cofnięcia 1 wypisu z licencji wspólnotowej na okres 3 miesięcy oraz zawieszenia wydawania dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej na okres 6 miesięcy – w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę od 2 do 10 wypisów z licencji wspólnotowej;

3) zawieszenia wydawania dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej na okres 6 miesięcy – w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę 1 wypisu z licencji wspólnotowej.

W przypadku stwierdzenia trzeciego bardzo poważnego naruszenia w ciągu roku od dnia wystosowania ostrzeżenia, organ wszczyna postępowanie administracyjne w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji .

W związku z powyższym lekceważenie przepisów czasu prowadzenia pojazdu, odpoczynku i przerwy może okazać się bardzo bolesnym dla przewoźnika.

Kancelaria Prawna Viggen sp. j. ma doświadczenie w zakresie skutecznej obrony Klientów przed utratą dobrej reputacji, przypadku dopuszczenie się najpoważniejszych naruszeń. Przyczynia się do tego w szczególności audyt przedsiębiorstwa transportowego w kontekście przepisów KREPTD przeprowadzony przez Kancelarię Prawną Viggen sp. j.

Jeśli jesteś zainteresowany audytem prawnym całego przedsiębiorstwa, który pozwoli zweryfikować prawidłowość procedur skontaktuj się z nami: (12) 637 24 57 lub 509 982 577, e-mail: biuro1@viggen.pl.

 

Andrzej Baszyński

Małgorzata Miąsko

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

 

 Czytaj także:

Zobacz także:

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

Poprzedni artykułPrzewóz niezgodny z ADR
Następny artykułRaport o długości autostrad w Polsce. Na którym miejscu znalazła się Polska?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj