Strona główna Informacje prawne Nowe Rozporządzenie ws. kontroli przewozu drogowego

Nowe Rozporządzenie ws. kontroli przewozu drogowego

893
0
No Ratings Information Message

Nowe Rozporządzenie ws. kontroli przewozu drogowego. 7 września br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz. U. Nr 145 z dnia 7 września br., poz. 1184).

Rozporządzenie określa:

  1. wzory dokumentów stosowane przez osoby uprawnione do kontroli (wzór protokołu z kontroli na drodze, wzór protokołu z kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa, wzór decyzji o nałożeniu kary pieniężnej);

  2. sposób przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu, wzór decyzji o nałożeniu obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy, podczas kontroli drogowych i kontroli w przedsiębiorstwie, a także wymagane standardowe wyposażenie osób dokonujących tej kontroli i wykaz podstawowych elementów, które jej podlegają;

  3. rodzaj danych statystycznych gromadzonych w wyniku kontroli i rejestrowanych przez organy kontrolne, a także tryb, sposób i wzory dokumentów do ich przekazywania do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

W załączniku nr 5 do rozporządzenia w części A określono podstawowe elementy objęte kontrolą drogową, są nimi:

-dzienne i tygodniowe czasy prowadzenia pojazdu, przerwy i dzienne oraz tygodniowe okresy odpoczynku kierowcy,

-wykresówki z dni poprzednich, które powinny znajdować się w pojeździe zgodnie z art. 15 ust.7 rozporządzenia nr 3821/85, lub dane z tego samego okresu na karcie kierowcy lub w pamięci tachografu cyfrowego albo na wydruku z tego urządzenia albo dokumenty potwierdzające fakt nieprowadzenia pojazdu,

-dokumentacja potwierdzająca fakt prowadzenia lub nieprowadzenia pojazdu, do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia nr 561/2006 lub Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR),

-prędkości chwilowe osiągnięte przez pojazd, zapisane przez tachograf cyfrowy przez czas nie dłuższy niż poprzednie 24 godziny użytkowania pojazdu,

-prawidłowość działania i użytkowania analogowego urządzenia rejestrującego i wykresówek albo cyfrowego urządzenia rejestrującego i karty kierowcy,

-zainstalowane w pojeździe urządzenie rejestrujące w celu wykrycia instalacji lub stosowania dowolnego urządzenia lub urządzeń służących do niszczenia lub ukrywania dowolnych danych, manipulowania nimi lub ich zmiany bądź służących do zakłócania dowolnego etapu elektronicznej wymiany danych między elementami urządzenia rejestrującego lub służących do zatrzymania przesyłu danych lub do zmiany danych przed ich zakodowaniem.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów rozporządzenia 3821/85 i rozporządzenia 561/2006, elementem, który może być objęty kontrolą są przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości pojazdu.

Część B w/w załącznika obejmuje natomiast podstawowe elementy objęte kontrolą działalności gospodarczej przedsiębiorcy, są nimi:

-tygodniowe okresy odpoczynku kierowcy oraz czasy prowadzenia pojazdu między tymi okresami,

-przestrzeganie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni (norma 90 godzin),

-wykresówki, dane pobrane z tachografu cyfrowego i z karty kierowcy oraz wyko potwierdzająca fakt prowadzenia lub nieprowadzenia pojazdu w tym pojazdu, do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia nr 561/2006 lub Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR),

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów rozporządzenia 3821/85 i rozporządzenia 561/2006, elementem, który może być objęty powyższą kontrolą są umowy na usługi transportowe pod kątem zawartych w nich postanowień uniemożliwiających przestrzeganie przepisów rozporządzenia nr 3821/85 i rozporządzenia nr 561/2006.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułWiniety – a jednak rozmiar ma znaczenie
Następny artykułAktualności z dnia 24.09.09