Strona główna Informacje prawne O opłatach elektronicznych za przejazdy drogami krajowymi

O opłatach elektronicznych za przejazdy drogami krajowymi

117
UDOSTĘPNIJ

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się m.in. projektami rozporządzeń dotyczących opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych (lub ich odcinkach). Opłata elektroniczna zastąpi funkcjonującą obecnie opłatę ryczałtową (czyli tzw. system winietowy).

Projekty rozporządzeń określają drogi krajowe lub ich odcinki, na których pobierana będzie opłata elektroniczna, a także wysokość stawek tej opłaty. Rząd przewiduje w pierwszym okresie (od lipca 2011 roku) objęcie opłatami ok. 579 km autostrad, ok. 554 km dróg ekspresowych oraz ok. 432 km dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Planuje się, że w roku 2014 system obejmował będzie ok. 2880 km autostrad, dróg ekspresowych oraz wybranych dróg krajowych innych klas. Docelowo opłatą elektroniczną zostaną objęte wszystkie odcinki autostrad, dróg ekspresowych oraz wybrane odcinki dróg krajowych.

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje zwiększenia sieci dróg, na których pobiera się opłatę, gdyż już obecnie obowiązkiem uiszczania opłat za przejazd objęta jest cała sieć dróg krajowych.

Drugi z projektów rozporządzeń określa szczegółową metodę obliczania maksymalnej stawki opłaty elektronicznej za przejazd 1 kilometra drogi krajowej lub jej odcinka. Stawka ta ma być obliczana odrębnie dla autostrad i dróg ekspresowych oraz dróg głównego ruchu przyspieszonego i dróg głównych.

 

źródło etransport

AUDYTYpraca dla kierowcy