Strona główna Kadry i Płace Pracodawca nie zawsze udzieli urlopu na żądanie

Pracodawca nie zawsze udzieli urlopu na żądanie

1235
0
No Ratings Information Message

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w roku kalendarzowym.

Eksperci Pracodawców RP przypominają jednak, że pracodawca nie zawsze ma obowiązek udzielić urlopu na żądanie, w szczególności gdy chce z niego skorzystać w jednym czasie większość pracowników firmy.

Zdaniem Wioletty Żukowskiej, eksperta Pracodawców RP, obowiązujące przepisy nie wskazują jednoznacznie na właściwy sposób udzielania urlopu na żądanie. Z orzecznictwa sądowego wynika, że pracownik powinien wystąpić z wnioskiem przed terminem rozpoczęcia pracy. Jest to celowe ze względu na konieczność zapewnienia normalnej organizacji pracy oraz ciążący na pracowniku obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy.

Ekspert podkreśla, że pracownik nie może rozpocząć urlopu, dopóki nie uzyska zgody pracodawcy, gdyż obowiązek udzielenia urlopu na żądanie nie jest obligatoryjny. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego pracodawca może odmówić żądaniu pracownika ze względu na ochronę swoich uzasadnionych interesów oraz szczególne okoliczności, które wymagają obecności pracownika w pracy.

Niekiedy żądanie pracownika może być traktowane jako nadużycie prawa – chodzi tu o wykorzystywanie urlopu na żądanie jako pozastrajkowej formy protestu. Takie działanie jest niezgodne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. „Instrumentalne korzystanie z uprawnień w sposób sprzeczny z ich celem psuje relacje pracowników z pracodawcą” – mówi Wioletta Żukowska.

Należy też pamiętać, że wykorzystanie urlopu na żądanie bez zgody pracodawcy jest naruszeniem przepisów prawa pracy i może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, będącą ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy.

„Mając to wszystko na uwadze, konieczne jest doprecyzowanie regulacji dotyczącej urlopu na żądanie. Obecne przepisy zawierają wiele niejasności, w związku z czym wielu pracowników nie korzysta z tego uprawnienia. W ubiegłym roku dwie trzecie pracowników w ogóle nie wystąpiło z takim żądaniem, a tylko 9 proc. wykorzystało wszystkie 4 dni” – zauważa Żukowska.

 

Źródło: kadry.infor.pl

 

Oceń artykuł

Poprzedni artykułSejm przegłosował nowe uregulowania dla firm oraz pracowników branży transportowej
Następny artykułStreszczenie przepisów dotyczących godzin pracy, godzin nadliczbowych, dyżurów, godzin nocnych, pracy w niedziele i święta