Strona główna Informacje prawne Sejm przegłosował nowe uregulowania dla firm oraz pracowników branży transportowej

Sejm przegłosował nowe uregulowania dla firm oraz pracowników branży transportowej

917
0
No Ratings Information Message

Sejm przegłosował nowe uregulowania dla firm oraz pracowników branży transportowej. Potwierdziły się informacje, o których pisaliśmy w portalu www.JazdaPrawna.pl jako pierwsi a mianowicie, że ustawodawca przewidział nowe zasady naliczania kar dla firm transportowych oraz zwykłych pracowników administracyjnych w tych firmach, a także dla posiadaczy Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.

Dodatkowo przewidziano  nowe zasady naliczania kar dla kierowców. Nowe przepisy przewidują w szczególności:

  • nowy system kar dla firm transportowych, które zaczynają się obecnie od 20 tys. zł (im mniejsza firma tym kara mniejsza i tylko największe firmy zapłacą 30 tys. zł),

  • nowy system kar dla pracowników firm transportowych za sprawą, których doszło do naruszenia przepisów (do 2000 zł grzywny za jedno wykroczenie – SPRAWDŹ JAK UNIKNĄĆ TYCH KAR: www.wirtualnyaudytor.pl),

  • wprowadzono nowy system kar dla spedytorów, odbiorców i nadawców ładunku, dworców autobusowych oraz organizatorów wycieczek, a także dla organizatora publicznego transportu zbiorowego,

  • wprowadzono nowy system kar dla kierowców,

  • wprowadzono nowy system kar dla posiadacza Certyfikatu Kompetencji Zawodowych,

  • nowy system kar za brak tzw.: harmonogramów pracy kierowców na liniach regularnych w przewozie osób do 50 km w kwocie 2000 zł za brak harmonogramu dla jednego kierowcy. Jeśli, więc organ kontrolny ustali, że w firmie znajduje się mniejsza ilość kierowców niż wynika to z warunków brzegowych rozdziału 4a ustawy o czasie pracy kierowców to za każdego brakującego kierowcę /harmonogram/ zostanie nałożona kara w wysokości 2000 zł.  (SPRAWDŹ JAK UNIKNĄĆ TYCH KAR: www.busmanager.pl). Łatwo, więc sobie wyobrazić jakiej wysokości kary dotkną tych przewoźników, którzy zaniżając koszty prowadzenia działalności transportowej zatrudniali mniejszą ilość kierowców niż przewiduje ustawa o czasie pracy kierowców.

Przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Mało kto zwrócił uwagę na okoliczność, że zmiany zostały wprowadzone w ramach poselskiego (społecznego) projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw – czyli że o zmniejszenie części kar oraz zaostrzenie innych wnioskowały największe polskie stowarzyszenia transportowe lub organizacje skupiające pracodawców, które oceniły, że nowy system kar wyrówna zasady konkurencyjności pomiędzy małymi i dużymi oraz uczciwymi i nieuczciwymi przewoźnikami. 

W ramach projektu wprowadzono iluzoryczną zmianę dotyczącą zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców, która może pozornie sugerować, że firmy transportowe będą mogły prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców w formie wykresówek lub plików cyfrowych w ramach zadaniowego systemu czasu pracy.

Jednak po dokładniejszym zapoznaniu się z treścią znowelizowanych przepisów nic realnie nie ulegnie zmianie w przedmiotowym zakresie i przewoźnicy nadal będą musieli prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców. W praktyce znowelizowany przepis może wprowadzać w błąd przewoźników i narażać w dłuższym okresie czasu na lawinowe dochodzenie przez kierowców roszczeń pracowniczych przed Sądami Pracy.

Mało kto także zwrócił uwagę na pewien drobny – aczkolwiek bardzo istotny błąd w treści ustawy. Ustawodawca przewidział w art. 25:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:
1) zapisów na wykresówkach,
2) wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
3) plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
4) innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności  lub (…)”

Nie oceniając intencji ustawodawcy należy tylko stwierdzić, że powyższy zapis zawiera poważny błąd logiczny oraz formalny – ponieważ nośnik (wykresówka i plik cyfrowy) nie może być ewidencją czasu pracy. Nośnik jest tylko nośnikiem – natomiast ewidencja jest zbiorem informacji uzyskanych w ściśle określonym (np.: miesięcznym) okresie rozliczeniowym uzyskanym na podstawie ściśle przewidzianych prawem (kodeks pracy oraz ustawa o czasie pracy kierowców) zasad wyliczenia składników wynagrodzenia.

Wydaje się więc, że przedmiotowe przepisy są wewnętrznie sprzeczne – choć z punktu widzenia przewoźników jak najbardziej kierunek wydaje się słuszny a z punktu widzenia kierowców zapewne ten kierunek będzie nie do zaakceptowania ponieważ uderza w ich podstawowe prawo pracownicze – czyli prawo do rzetelnego wyliczenia składników wynagrodzenia.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułSzczegółowe kontrole prowadzone przez ITD
Następny artykułPracodawca nie zawsze udzieli urlopu na żądanie