Strona główna 561/2006 WE i AETR Równoległe obowiązki i odpowiedzialność podmiotów trzecich (załadowców, spedytorów, organizatorów transportu)

Równoległe obowiązki i odpowiedzialność podmiotów trzecich (załadowców, spedytorów, organizatorów transportu)

3201
0
5/5 (5)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Równoległe obowiązki i odpowiedzialność podmiotów trzecich (załadowców, spedytorów, organizatorów transportu) Przedsiębiorstwa transportowe używające pojazdów objętych zakresem niniejszego rozporządzenia i wyposażonych w urządzenia rejestrujące zgodne z załącznikiem IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85:

i) zapewniają wczytywanie danych z jednostki pojazdowej oraz karty kierowcy z częstotliwością określoną przez Państwo Członkowskie oraz wczytywanie odpowiednich danych częściej, tak aby zapewnić wczytanie danych dotyczących wszystkich działań podejmowanych przez to przedsiębiorstwo lub dla niego;

ii) zapewniają, aby wszystkie dane wczytane zarówno z jednostki pojazdowej, jak i z karty kierowcy, były przechowywane przez co najmniej dwanaście miesięcy po ich zarejestrowaniu oraz, na żądanie funkcjonariusza służb kontrolnych, były dostępne, bezpośrednio albo na odległość, na terenie tego przedsiębiorstwa.

b) Do celów niniejszego ustępu pojęcie wczytywanie danychjest rozumiane zgodnie z definicją określoną w załączniku IB, rozdział I lit. s) rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85.

c) Komisja może, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 24 ust. 2, określić maksymalny okres, w którym zgodnie z lit. a) ppkt i) należy wczytać odpowiednie dane.

Treść przedmiotowej normy określa zasady „wczytywania” (intencją jest tak naprawdę sczytywanie) oraz przechowywania danych z tachografu cyfrowego. Z uregulowania wynika kilka okoliczności, a zwłaszcza, że:

 • przedsiębiorstwa transportowe (a nie kierowcy) posiadają obowiązek sczytywania danych z tachografów,

 • za sczytywanie danych z tachografów cyfrowych odpowiedzialne jest to przedsiębiorstwo, które używa pojazdów, a nie np.,to które zatrudnia kierowców (np.: „agencja pracy tymczasowej”),

 • sczytywanie musi nastąpić odrębnie z tachografu i odrębnie z „Karty Kierowcy” (Załącznik nr 1). Wzory wspólnotowych kart do tachografów stanowią Załącznik nr 2,1

 • sczytywanie danych musi nastąpić w terminach ściśle określonych:

  a) 28 dni – z kart kierowców, art. § 4 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych

  b) 3 miesiące – z tachografów § 3 ust. 1 pkt. 1,

 • wszystkie dane sczytane z karty oraz tachografu niezależnie od siebie muszą być przechowywane w przez przedsiębiorstwa transportowe przez okres 12 miesięcy,

 • sczytane dane muszą być dostępne na żądanie funkcjonariusza służb kontrolnych (ustawodawca unijny nie doprecyzował konkretnego organu funkcjonariusza),

 • dane muszą być przechowywane na terenie przedsiębiorstwa (rozporządzenie 1071/2009 WE doprecyzowało, że dane te od 04.12.2011 roku, muszą znajdować się w „siedzibie” przedsiębiorstwa a nie np.: na „bazie”, oraz że muszą znajdować się tam „nieustannie” zgodnie z treścią pkt. 7 preambuły tego rozporządzenia),

 • przez „wczytanie” danych rozumie się kopiowanie wraz z podpisem cyfrowym części lub całego zbioru danych zapisanego w pamięci danych pojazdu lub w pamięci karty do tachografów”; przy czym:wczytywanie danych nie może zmienić ani skasować zapisanych danych”.

 • Komisja Europejska, na zasadach wynikających z art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8 określiła maksymalny okres, w którym (…) należy sczytać odpowiednie dane.

 

Załącznik 1

Załącznik nr 2

1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. dostosowujące po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Tekst mający znaczenie dla EOG) str. 313

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułDojazd do pojazdu i powrót z pojazdu jako „inna praca”, a nie odpoczynek
Następny artykułLicencja na pośrednictwo przy przewozie osób – co jeszcze zakłada projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj