Strona główna Aktualności GITD i PIP UWAGA!!! Projektowane są niekorzystne regulacje w projekcie zmiany Ustawy o Czasie Pracy...

UWAGA!!! Projektowane są niekorzystne regulacje w projekcie zmiany Ustawy o Czasie Pracy Kierowców

986
0
No Ratings Information Message

Niekorzystne Regulacje Dotkną Poważnie Głównie Przewoźników Osób Wykonujących Przewozy Na Liniach Regularnych Do 50 Kilometrów.

Projektowane uregulowanie jest także niekorzystne dla przewoźników wykonujących przewozy na potrzeby własne pojazdami poniżej 7,5 tony dmc.

Od ubiegłego roku Sejm pracuje nad zmianą ustawy o czasie pracy kierowców w związku z niedopełnieniem przez Polskę obowiązków wynikających z dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 80 z 23.03.2002, s.35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 224, dotycząca pracy w porze nocnej.

Dnia 18 marca 2009 projekt ustawy w części merytorycznej brzmiał następująco:

Art. 1.

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879,późn. zm.) art. 21 otrzymuje brzmienie:

Art. 21. W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy

kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Sejm w I czytaniu uchwalił projekt bez poprawek, czyli w brzmieniu pierwotnym.

Tymczasem w sposób niezwykle zaskakujący Komisja Infrastruktury (Druk Sejmowy Druk nr 1781-A) rozszerzyła projekt i dodała być może brzemienny w skutkach zapis, choć dla zwykłego obywatela czy przewoźnika ? niewiele mówiący o następującej treści ? w art. 14 uchyla się ust. 2 i 3?.

OZNACZA TO, ŻE KOMISJA GODZI SIĘ NA POZBYCIE PRZEWOŹNIKÓW PRAWA DO ZASTOSOWANIA NIŻSZEJ NORMY – 35 GODZIN TYGODNIOWEGO ODPOCZYNKU KIEROWCÓW (tu nie wskazano jaki wymiar odpoczynku będzie stosowany, a w takiej sytuacji pozostaje zapis o 45 godzinnym odpoczynku tygodniowym zgodnie z rozporządzeniem 561). ZAPROJEKTOWANO RÓWNIEŻ WYKREŚLENIE ZAPISU DOT. MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA W SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNOŚCIACH SKRÓCONEGO DO MINIMUM 24 GODZIN TYGODNIOWEGO ODPOCZYNKU. Jeżeli powyższe zmiany, które w tej chwili poddano pod obrady Senatu, zostaną przyjęte ? najbardziej uderzą w przewoźników, do których nie ma zastosowania Rozporządzenie 561, czyli dla przykładu ? przewoźnicy osób na liniach regularnych do 50 km, czy przewoźnicy rzeczy na potrzeby własne do 7,5 t dmc.

W przypadku przewoźników osób wykonujących przewozy na liniach regularnych do 50 km (czyli w praktyce prawie cała komunikacja miejska lub podmiejska w Polsce), minimalna ilość niezbędna do wykonania przewozów musi wzrosnąć nawet o kilkanaście procent co jest w oczywisty sposób rozwiązaniem nie korzystnym dla przewoźników a także dla pasażerów na których w przyszłości zapewne zostaną przeniesione koszty zatrudnienia większej ilości kierowców.

Analizę porównawczą przeprowadzono przy wykorzystaniu specjalistycznego programuBUS MANAGER do tworzenia obowiązkowych „planów pracy kierowców” firmy Invent Software. www.harmonizator.pl  

POWSTAJE PYTANIE PO CO PODDAWAĆ KONSULTACJI SPOŁECZNEJ PROJEKT AKTU, KTÓRY DIAMETRALNIE ZOSTAŁ ZMIENIONY W TOKU PRAC SEJMOWYCH.

KTO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PROPONUJE TAK DRASTYCZNE ZAPISY ?

Z głosów docierających do Kancelarii Prawnej Viggen s.c., wynika, że przewoźnicy bardzo liczą na reakcję Stowarzyszeń i Związków, w których są zrzeszeni.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułWAŻNE DLA PRZEWOŹNIKÓW: W jakim formacie należy przechowywać pliki cyfrowe do kontroli ITD?
Następny artykułPrzypominamy wzór Zaświadczenia Dla Kierowcy obowiązujący jednocześnie w Polsce oraz Niemczech

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj