Strona główna 561/2006 WE i AETR Wszystko na temat zaświadczeń działalności kierowy („urlopówek”)

Wszystko na temat zaświadczeń działalności kierowy („urlopówek”)

470
UDOSTĘPNIJ

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Szczególnie istotnym przejawem zasady pomocniczości, wywierającym bardzo duży wpływ na kształtowanie relacji pomiędzy krajowymi oraz międzynarodowymi źródłami prawa pracy, jest instytucja „zaświadczenia działalności kierowcy”. Dokument ten powołała do życia decyzja Komisji nr 2007/230/WE, z dnia 12 kwietnia 2007 roku, w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1470) – Załącznik 1.

Odnosi się ona do zasad ustalenia jednolitego sposobu dokumentowania okresów odpoczynków, urlopów wypoczynkowych, innej pracy, dyspozycyjności, okresów chorobowych, pozostawania w okresie gotowości, oraz prowadzenia pojazdu wyłączonego z zakresu rozporządzenia 561/20006 WE ustanowiono nowy wzór „Zaświadczenia działalności kierowcy” na mocy decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2009/959/UE z dnia 14.12.2009 r. zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym.1 Ustanowienie przedmiotowego dokumentu wywarło całkowicie nieoczekiwane skutki na gruncie krajowego prawa pracy.

Czytaj więcej pod adresem: 

WSZYSTKO NA TEMAT URLOPÓWEK

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

praca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here