Strona główna Strefa Kierowcy Wyjątki od zakazu ruchu

Wyjątki od zakazu ruchu

19405
5/5 (2)

W stosunku do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12t z wyłączeniem autobusów wprowadzono okresowe ograniczenia w ruchu tych pojazdów poprzez zakaz ich ruchu na drogach na obszarze całego kraju.

Terminy w jakich obowiązuje zakaz poruszania się powyższych pojazdów to:  1) od godziny 8 do 22 w dni ustawowo wolne od pracy:

a) 1 stycznia – Nowy Rok,
b) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
c) drugi dzień Wielkiej Nocy,
d) 1 maja – Święto Państwowe,
e) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
f) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
g) dzień Bożego Ciała,
h) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
i) 1 listopada – Wszystkich Świętych,
j) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
k) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
l) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;

2) od godziny 18 do godziny 22 w dzień poprzedzający dzień określony w pkt 1 lit. b-j;
3) w okresie od najbliższego piątku po dniu 18 czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno -wychowawczych w szkołach, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. h:

a) od godziny 18 do godziny 22 w piątek,
b) od godziny 8 do godziny 14 w sobotę,
c) od godziny 8 do godziny 22 w niedzielę.

Jednak od w/w  zakazów istnieją wyjątki i powyższe zakazy nie mają zastosowania do następujących kategorii pojazdów: 

1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;
2) pojazdów biorących udział w:

a) akcjach ratowniczych,
b) akcjach humanitarnych,
c) usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,
d) usuwaniu awarii;

3) pojazdów używanych:

a) przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
b) do przewozu żywych zwierząt,
c) dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
d) dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
e) do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
f) do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
g) do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
h) do przewozu lekarstw i środków medycznych,
i) do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
j) w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
k) do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
l) do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
m) do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
n) do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
o) do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
p) w transporcie kombinowanym;

4) pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;

5) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania przez kierowcę ważnej rocznej karty opłaty za przejazd po drogach krajowych;

6) pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Dla przewoźników najważniejsze są odstępstwa od zakazów określone w pkt 5 i 6, mianowicie:

Pojazdy powracające z zagranicy, jeśli mają na celu zakończenie przewozu drogowego lub dostarczenie ładunku do odbiorcy mającego siedzibę na terytorium RP, oraz jeżeli kierowcy tych pojazdów posiadają ważną roczną kartę opłaty drogowej mogą pomimo istniejącego zakazu ruchu poruszać się po drogach.

Tak samo wygląda sytuacja w przypadku pojazdów, które wjechały na terytorium RP poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, jednak tutaj wyłączenie zakazu odnosi się maksymalnie do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, natomiast powyżej 50 km zakaz będzie obejmował pojazdy tej kategorii.

Również pojazdy oczekujące na granicy  na wyjazd z  terytorium RP nie są objęte powyższym zakazem.

Zakazy nie będą  również dotyczyły pojazdów używanych:

a) przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
b) do przewozu żywych zwierząt,
c) dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
d) dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
e) do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
f) do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
g) do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
h) do przewozu lekarstw i środków medycznych,
i) do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
j) w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
k) do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, l) do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
m) do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
n) do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
o) do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
p) w transporcie kombinowanym

 

jadących na pusto w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

Podstawa prawna: Rozporządzeniem Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 1040):

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko