Strona główna Informacje prawne Zmiany w sposobie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych

Zmiany w sposobie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych

1214
5/5 (2)

Zmiany w sposobie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych. 1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno- skarbowych podległych ministrowi rozwoju i finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Od 1 marca 2017 roku:

a) organem upoważnionym do wydawania interpretacji indywidualnych jest wyłącznie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Nie istnieje już obowiązek ustalania właściwego organu, który opowiada za wydawanie interpretacji na określonym obszarze administracyjnym,

b) wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami należy przesłać na adres: Krajowa Informacja Podatkowa ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną przez e- PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej,

c) opłaty należy wnosić na konto:
Krajowej Informacji Skarbowej
25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.

d) uległ zmianie wzór wniosku.

Zasadniczo zmianie uległy kwestie związane z wprowadzeniem wyżej powołanych wytycznych m.in. nie ma już konieczności oznaczania organu, do którego kierowany jest wniosek, gdyż na mocy omawianych przepisów został ustanowiony wyłącznie jeden właściwy organ.

W związku z przedstawionymi powyżej treściami należy zaznaczyć, że jeżeli 1.03 2017 r. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej został przesłany na adres, który był właściwy zgodnie z przepisami wcześniejszymi, organ skarbowy po otrzymaniu pisma przekaże je podmiotowi właściwemu. Nie ma konieczności ponownego sporządzania i przesyłania wniosku również opłata za rozpatrzenie wniosku wniesiona w powołanym dniu będzie uwzględniona jako wniesiona prawidłowo. Wnioski, które zostały już sporządzone i opłacone należy przesłać na nowy ustanowiony w tym celu adres.

Zgodnie z informacją, podaną Kancelarii Prawnej Viggen przez Krajową Informację Podatkową, wnioski przesłane na właściwy adres, pomimo błędów dotyczących płatności i formy sporządzenia formularza, o ile zostały spełnione inne wcześniej znane już wymogi, zostaną rozpatrzone.

 

Anna Nowak

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko