Strona główna Inne rozporządzenia Kiedy kierowca wpisuje symbole kraju w tachografie cyfrowym?

Kiedy kierowca wpisuje symbole kraju w tachografie cyfrowym?

3110
5/5 (9)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Kiedy kierowca wpisuje symbole kraju w tachografie cyfrowym? Kierowcy bardzo często mają wątpliwość kiedy w tachografie cyfrowym powinni wpisać symbole krajów? Należy pamiętać, że kierowca wprowadza w tachografie symbole państw, w których rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym z dnia 1985-12-20 ( Dz.Urz.UE.L Nr 370, str. 8).

Art. 15 podpunkt 5a: „ Kierowca wprowadza w urządzeniu rejestrującym, zgodnie z załącznikiem IB, symbole państw, w których rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy. Jednakże Państwo Członkowskie może wymagać od kierowców pojazdów związanych z działalnością transportową prowadzoną na jego terytorium, dodatkowych, bardziej szczegółowych niż symbol państwa, danych geograficznych, pod warunkiem, że powiadomiło o nich Komisję przed dniem 1 kwietnia 1998 r. oraz że danych tych nie jest więcej niż 20”.

Co w praktyce oznacza ten zapis najlepiej zobrazuje poniższy przykład:

Przykład: Kierowca jedzie z Polski przez Czechy do Niemiec, a więc dzienny okres pracy kierowcy rozpoczyna się w Polsce (więc kierowca na początku pracy wpisuje symbol Polski) i kończy okres pracy np.: po 10 godzinach jazdy i łącznie 1 godzinie i 30 minutach przerwy w Niemczech (więc kierowca na końcu okresu pracy wpisuje symbol Niemiec).

Kierowca nie wpisuje natomiast symbolu Czech, ponieważ kierowca jedynie przez nie przejeżdżał, ale ani nie zaczął, ani nie zakończył w Czechach okresu pracy.

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy