Strona główna Informacje prawne Już od dziś zmiana przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz Kodeksu Karnego!

Już od dziś zmiana przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz Kodeksu Karnego!

1141
0
No Ratings Information Message

Już od dziś zmiana przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz Kodeksu Karnego! Co nowego w związku z nowelizacją czeka kierowców i przewoźników?

– za przekroczenie prędkości o co najmniej 50 km/h w obszarze zabudowanym grozi odebranie uprawnień do prowadzenia pojazdu na okres 3 miesięcy (dokument zostanie zabrany od razu – bezpośrednio przez policjanta dokonującego kontroli)*

– jeśli ukarana osoba zostanie ponownie przyłapana na prowadzeniu pojazdu, zakaz przedłużony zostanie do 6 miesięcy*

– za trzecim razem starosta wyda decyzję o definitywnym cofnięciu uprawnień i kierowca będzie zmuszony zdawać egzamin raz jeszcze*

– przewożenie zbyt dużej liczby pasażerów, niż określono w dowodzie rejestracyjnym, grozi utratą prawa jazdy na 3 miesiące*

– prowadzenie pojazdu bez uprawnień po ich odebraniu przez sąd jest przestępstwem! (przed nowelizacją kwalifikowano jako wykroczenie)**

– kierowca, który zostanie przyłapany na jeździe pod wpływem alkoholu (ponad 0,5 promila alkoholu) oprócz odbycia kary więzienia, będzie zmuszony zapłacić minimum 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Przy kolejnym wyroku, kwota wzrośnie do 10 000 zł**

– dla osób skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości przewidziano skrócenie zakazu jazdy samochodem pod warunkiem zainstalowania sprzężonej ze stacyjką blokady alkoholowej tzw. „alcolocku”. Prowadzenie samochodu wyposażonego w „alcolock” będzie możliwe co najmniej po upływie połowy orzeczonego zakazu jazdy, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, najwcześniej po upływie 10 lat.**

– nowe przepisy wchodzą w życie 17 maja 2015 r.

– kolejna nowelizacja przepisów – zmiany w taryfikatorze mandatów – jeszcze w 2015 roku

W związku z tym, że nowe przepisy nie wyłączają odpowiedzialności kierowców autobusów i ciężarówek, Kancelaria Prawna Viggen apeluje o rozwagę na drogach. Odebranie prawa jazdy nawet na trzy miesiące uniemożliwi Kierowcy wykonywanie zawodu, a co za tym idzie znacznie utrudni Przewoźnikowi realizację dalszych zleceń. Jeżeli Kierowca utraci uprawnienia z własnej winy, Pracodawca zgodnie z art. 52 Kodeksu Pracy ma możliwość rozwiązania umowy z takim Pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia:

Art. 52 [Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika]

§ 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

§ 3. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

§ 4. (uchylony)

 

 

Adriana Kominowska

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułW centrum Katowic będzie tzw. strefa tempa 30
Następny artykułWpływy z viaTOLL jednak niższe niż planowano?
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850