Strona główna Informacje prawne Pracodawco, jeśli nie chcesz trafić na listę dłużników – terminowo wypłacaj pensje!

Pracodawco, jeśli nie chcesz trafić na listę dłużników – terminowo wypłacaj pensje!

488
Po roku od przedłożenia projektu, wczoraj (14 czerwca 2010 r.) weszły w życie przepisy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Na ich podstawie wierzyciel będzie mógł przekazać do BIG informacje o dłużniku oraz wysokości wierzytelności. Od dziś wierzycielem przekazującym informacje do BIG-u może być osoba fizyczna, czyli np. pracownik, a dłużnikiem zgłaszanym do biura – pracodawca!
 
1. Od 14 czerwca 2010 r. informacje do biura mogą przekazywać także osoby fizyczne
W ubiegłym roku donosiliśmy Państwu o projekcie ustawy, który umożliwiałby przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o nierzetelnych dłużnikach. Ustawa została uchwalona i 14 czerwca 2010 r. jej przepisy weszły w życie.
Na podstawie nowych przepisów, do biur informacji gospodarczej informacje o dłużnikach będą mogli przekazywać również osoby fizyczne. Oznacza to, że na listę dłużników mogą trafić np. pracodawcy, którzy nie wypłacają pensji pracownikom!
 
2. Co najmniej 500 zł zobowiązanie trafi do biura, jeśli dłużnik uchyla się od zapłaty przez minimum 60 dni
Aby wierzyciel mógł przekazać do BIG-u informacje o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem muszą zostać spełnione następujące warunki:
  • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej,
  • łączna kwota wymagalnego zobowiązania dłużnika niebędacego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 zł oraz jest ono wymagalne od co najmniej 60 dni,
  • upłynął co najmniej 1 miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędacemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.
W przypadku dłużników będących konsumentami, wierzyciel może przekazać do biura informacje o takim zobowiązaniu, gdy wynosi ono co najmniej 200 zł.
 
3. Każde zobowiązanie stwierdzone tytułem wykonawczym można zgłosić do BIGu
Ponadto, wierzyciel będzie mógł przekazać bo biura informacja o zobowiązaniach dłużnika jeśli:
  • zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym,
  • upłynęło co najmniej 14 dni od dnia wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura,
  • wierzyciel przekazał do biura informację zawierającą dane organu orzekającego, datę wystawienia i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie.
 
W każdym przypadku informacje o zobowiązaniach dłużnika oraz dane dłużnika są przekazywane przez wierzyciela na podstawie pisemnej umowy zawieranej z biurem informacji gospodarczej.
 
4. Lepiej nie znaleźć się na liście dłużników
Uzyskane od wierzycieli informacje biura informacji gospodarczej mogą udostępniać zainteresowanym instytucjom, przedsiębiorcom i osobom fizycznym.
Czym grozi znalezienie się na liście dłużników? Oprócz opinii niesolidnego płatnika może także spowodować trudności w uzyskaniu kredytu. W przypadku pracodawców natomiast, pozycja na liście dłużników z pewnością nie przyczyni się do wzrostu zainteresowania potencjalnych kandydatów.
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: 
 
» ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. nr 81, poz. 530).
 
Źródło: portalkadrowy.pl
 

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy