Strona główna Aktualności GITD i PIP Skarga Stowarzyszenia Najlepsza Droga na działania strażników miejskich w Krakowie

Skarga Stowarzyszenia Najlepsza Droga na działania strażników miejskich w Krakowie

1185
0
No Ratings Information Message

Skarga Stowarzyszenia Najlepsza Droga na działania strażników miejskich w Krakowie. Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga” pyta Prezydenta Krakowa dlaczego Straż Miejska wprowadza kierowców w błąd nakładając mandaty. Strażnicy podczas interwencji odholowali kierowcy pojazd za niewłaściwe parkowanie. Jednak kierowca nie chciał przyjąć mandatu twierdząc, że nie było znaku zakazującego zatrzymania się. Jednak Strażnicy zgodnie z relacja poinformowali kierującego, że zgodnie z przepisami jeśli odmówi przyjęcia mandatu nie będzie mógł odebrać pojazdu z parkingu. Strażnicy podali przy tym podstawę prawną. Jednak kierowca po odebraniu  pojazdu z parkingu sprawdził treść przepisu i ze zdumieniem stwierdził, że zasadniczo odbiega ona od tej podanej przez strażników. Dlatego też Stowarzyszenie URKSiTD postanowiło interweniować w tej sprawie u Prezydenta Majchrowskiego. Wszystkie osoby które zostały wprowadzone w błąd przez strażników w podobny sposób są proszone o zgłaszanie się do Stowarzyszenia.

             Modlnica, dnia 6 listopada 2012 r.

Kancelaria Prawna Viggen s.c.
Mariusz Miąsko, Małgorzata Miąsko
ul. Częstochowska 6, 32-085 Modlnica
w imieniu:
Stowarzyszenia Uczestników Rynku
Komunikacji Samochodowej
i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA DROGA”
ul. Tyniecka 10a, 31-319 Kraków

 

Pan Jacek Majchrowski    

Prezydent Miasta Krakowa              

plac Wszystkich Świętych 3-4 

31-004 Kraków      

 

dot.: bezprawnego uzależniania przez Straż Miejską wydania usuniętego pojazdu /na koszt właściciela /od wcześniejszej zapłaty przez niego grzywny.

Szanowny Panie Prezydencie!

Docierają do naszego Stowarzyszenia liczne informacje i sygnały o wysoce szkodliwej, ale jak wiele na to wskazuje, nagminnej praktyce postępowania straży miejskiej w Krakowie. Chodzi o zachowanie jej funkcjonariuszy w procesie usuwania pojazdów samochodowych z ulic miasta na koszt właściciela. Materia ta jest uregulowana w ustawie z dnia 2 czerwca 2005 r./Dz. U. Nr 108, poz. 908/ – Prawo o ruchu drogowym, a konkretnie w art. 130 a przywołanej ustawy. W pkt. 1 – 5 ust. 1 art.130 a wyliczone są bardzo dokładnie i szczegółowo przypadki kiedy pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela.

W ust. 2 omawianego artykułu ustawy podawane są dodatkowe dwa przypadki szczególne stanowiące podstawę do usunięcia pojazdu na koszt właściciela. Każdy z takich przypadków /w relacji właściciel pojazdu – straż miejska/ ma charakter indywidualnego zdarzenia i konkretny obywatel ma interes prawny w dochodzeniu zasadności ukarania go przez straż miejską mandatem a zatem ma prawo odmówić przyjęcia mandatu.

Dochodzi jednak do takiego zachowania funkcjonariuszy straży miejskiej, które stawia pod znakiem zapytania odgrywaną przez nich rolę społeczną tj.: „strażników przestrzegania prawa”. /w tym konkretnym przypadku w zakresie przestrzegania przepisów o ruchu drogowym/.

Tak więc funkcjonariusze straży miejskiej w Krakowie uzależniają wydanie usuniętego pojazdu /z reguły jest to łączny koszt 473 zł w przypadku samochodu osobowego/ od okazania dowodu zapłaty tj.: przyjęcia: mandatu przeważnie w wysokości 100, 150 zł.

Popularnie określając, przyjęcie mandatu /co praktycznie oznacza zapłatę grzywny/ oznacza rezygnację z prawa dochodzenia swych praw przed sądami powszechnymi /co jest zresztą napisane na druku mandatu/. Jednak prawo dochodzenia swych praw przed sądem jest jednym z podstawowych praw obywatelskich poczynając od zapisów art. 45 Konstytucji RP, który mówi o prawie do sądu. Równocześnie ani w art. 130 a ustawy z dnia 2 czerwca – Prawo o ruchu drogowym /czy też w jakimkolwiek innym przepisie prawa/ te dwie sprawy tj.: zapłata grzywny i wydanie pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela nie są ze sobą powiązane.

Zapłata grzywny nie jest w świetle obowiązującego prawa warunkiem wydania pojazdu, wystarczy po prostu uiścić przedstawione wyżej koszty usunięcia pojazdu i jego przechowania.

Skoro taki jest stan prawny to jak należy traktować zachowanie funkcjonariuszy straży miejskiej w Krakowie, którzy wydanie pojazdu /oczywiście po uiszczeniu przez właściciela

opłaty przewidzianej w art. 130 a ustawy/ uzależniają dodatkowo od okazania dowodu zapłaty mandatu – grzywny?

Odpowiedz może być na to tylko jednoznaczna chociaż dla nas wszystkich, uczestników ruchu drogowego bardzo nieprzyjemna.

Otóż funkcjonariusze straży miejskiej działają w tym przypadku bezprawnie, łamią prawo chociaż ich rolą jest właśnie stać na jego straży.

Funkcjonariusze ci pozbawiają nas podstawowego prawa obywatelskiego, prawa do sądu uznając, że ich ocena i kwalifikacja zdarzenia nie podlega ocenie i weryfikacji przez niezawisły sąd.

Bez jakiejkolwiek przesady można powiedzieć, że uznają się w tych omawianych sprawach za nieomylnych. Doszliśmy do sytuacji, że ocena strażnika miejskiego /która jak każdego człowieka może być łatwo omylna/ stoi ponad obowiązującymi przepisami prawa z Konstytucją na czele.

Opisany przeze mnie proceder jest jak wcześniej wspomniałem naganny ponieważ funkcjonariusze straży miejskiej są szkoleni w zakresie obowiązujących przepisów prawa /jest to podstawowy element ich przygotowania zawodowego/. Przypuszczam, że takie ich postępowanie wynika z cichej akceptacji zwierzchników służbowych. Jest rzeczą niemożliwą by było inaczej. Proszę więc Pana Prezydenta o pilne wyjaśnienie tej sprawy i doprowadzenie do sytuacji, że straż miejska w Krakowie stanie się wzorem przestrzegania prawa, a nie jego ostentacyjnego i nagminnego łamania.

 

 

Mariusz Miąsko

 Prezes Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”

Prezes Zrzeszenia PPO „Ziemia Sądecka”

 ZOBACZ CO JUŻ ZROBILIŚMY DLA TWOJEJ FIRMY TRANSPORTOWEJ!

 

 

 

Oceń artykuł

Poprzedni artykułDlaczego coraz więcej firm decyduje się na stałą obsługę prawną?
Następny artykułPunkty karne-rewolucyjne zmiany!
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.