Strona główna Aktualności GITD i PIP Stanowisko GITD dotyczące nakładania kar w wysokości 3000 zł za bramownicę

Stanowisko GITD dotyczące nakładania kar w wysokości 3000 zł za bramownicę

833
0
No Ratings Information Message

Stanowisko GITD dotyczące nakładania kar w wysokości 3000 zł za bramownicę. Jak już informowaliśmy Kancelaria Prawna Viggen s.c. w imieniu Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” www.najlepszadroga.pl wystąpiła do GITD z prośbą o wyjaśnienie dlaczego wbrew treści art 13 ustawy o drogach publicznych – dotyczącego zasad nakładania kar za wykonywanie transportu drogowego po drodze publicznej bez uiszczonej opłaty (viaTOLL) niektórzy inspektorzy nakładają po 3000 zł kary na kierowców za przejazd przez „bramownicę” skoro przepis stanowi odmiennie. Główny Inspektor Transportu Drogowego udzielił Stowarzyszeniu odpowiedzi…

Pełna treść odpowiedzi znajduje się poniżej.

Główny Inspektorat wyjaśnił w przedmiotowym wątku że: (…) „w zakresie działalności Głównego Inspektora Transportu Drogowego nie leży interpretowanie przepisów powszechnie obowiązujących a Główny Inspektor Transportu Drogowego nie prowadzi obsługi prawnej obywateli bądź innych podmiotów prawa” (…).

Dziękując Głównemu Inspektorowi Transportu drogowego za to wyczerpujące (i niezwykle pomocne dla wszystkich ukaranych podmiotów) stanowisko chcielibyśmy tylko zaznaczyć, że:

a) w zakresie art 13 ustawy o drogach publicznych GITD nie musi dokonywać żadnych „interpretacji” ponieważ „clara non susnt interpretanda” – jasne nie wymaga interpretacji. Dlatego też nie pytamy o interpretację ponieważ ta jest oczywista ale pytamy dlaczego inspektorzy podlegli GITD zamiast stosować się do przepisu nakładają kary w sposób sprzeczny z jego treścią?

b) nie bardzo widzimy logikę w nakładaniu kar które w sposób oczywisty są sprzeczne z treścią przedmiotowego przepisu aby później za pieniądze podatnika GITD musiało ponownie „indywidualnie rozpatrywać” przedmiotowe przypadki które nigdy nie powinny mieć miejsca. Zaznaczamy że nałożenie na kierującego kary w wysokości kilkudziesięciu tys zł na podstawie zapisu który nie istnieje (!) jest źródłem poważnego stresu dla osób które niesłusznie zostały obciążone zawyżoną karą i żadne działanie instancji odwoławczej tego nie zmienią. Zaznaczamy że nie chodzi o kary rzędu kilku tysięcy złotych lecz często kilkunastu lub kilkudziesięciu tys złotych.

c) nie rozumiemy co działanie organów kontrolnych (o którym wspominamy powyżej) ma wspólnego z zasadą praworządności ? Może pomocna w tym zakresie będzie definicja praworządności, z którą można zapoznać się bez trudu w internecie np. pod następującym linkiem: http://www.sciaga.pl/tekst/30720-31-zasada_praworzadnosci.

Gdyby organy kontrolne stosowały się do owej zasady to przedmiotowa sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca.

Zarząd Stowarzyszenia

Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego

„Najlepsza Droga”

www.najlepszadroga.pl

Oceń artykuł

Poprzedni artykułPozew zbiorowy przeciwko ITD za nieprawidłowo naliczone kary związane z viaTOLL-em
Następny artykułForma poświadczenia sytuacji finansowej pojazdów zgłoszonych do licencji?
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.