Strona główna Aktualności Dnia Transport BILATERALNY? Ogromne oszczędności przy zastosowaniu Umowy o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem...

Transport BILATERALNY? Ogromne oszczędności przy zastosowaniu Umowy o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem !

2402
0
5/5 (2)

 

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

(Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – specjalizacja naukowa: Prawo Pracy)

Korzystając z autorskiej „Umowy o świadczenie usług kierowania pojazdami” opracowanej przez Kancelarię Prawną Viggen Sp.j. oraz z profesjonalnego programu do rozliczania kierowców VTS, możesz być znacznie bardziej konkurencyjny od krajowych i zagranicznych firm transportowych.

Dzięki temu rodzajowi umowy polskie firmy transportowe, posiadają prawdopodobnie najniższe koszty ubruttowienia pracy w UE.

Poniższą publikację czytasz dzięki programowi dla profesjonalistów do rozliczania kierowców VTS

Nawiązując do licznych zapytań kierowców transportu międzynarodowego o korzyści wynikające z „Umowy o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdami”, można wymienić kilka z nich.

Na wstępie warto przypomnieć, że Umowa o świadczenie usług kierowania pojazdami NIE jest umową zlecenia (która jest pozbawiona części oskładkowania i dodatków – przez co jest mniej korzystna dla kierowców) oraz NIE jest umową tak zwanego „samozatrudnienia” B2B (na własnej działalności gospodarczej kierowcy), która przenosi ryzyka i obciążenia na kierowców.

 

TEZA: DLA CZĘŚCI TYPÓW TRANSPORTU KOSZTY UBRUTTOWIENIA TRANSPORTU ZMALEJĄ 

Często można spotkać opinie, że „Pakiet Mobilności” będzie generował dla polskich przewoźników wyłącznie wyższe koszty ubruttowienia, niż dotychczas. Często mówi się, że wzrost kosztów (ubruttowienia) może sięgać nawet do 100%…ale taka teza nie zawsze będzie prawdziwa.

Choć nie można kwestionować generalnego wzrostu kosztów wynagrodzeń transportu międzynarodowego a także co do zasady wzrostu jego ubruttowienia, to warto jednak pamiętać, że są takie typy transportu w których koszt ubruttowienia GWAŁATOWNIE ZMALEJE względem dotychczasowych obowiązujących zasad.

Okoliczność taka będzie jednak miała miejsce wyłącznie w przypadku Umowy o świadczenie usługi kierowania pojazdami.

O którym tym typie transportu jest mowa oraz dlaczego ?

Przewoźnicy realizujący transport BILATERALNY (także bilateralny z dodatkowymi doładunkami i rozładunkami) mogą liczyć na znaczący spadek kosztów ubruttowienia wynagrodzenia, względem dotychczas obowiązujących zasad (obowiązujących do 2 lutego 2022r) ale tylko pod warunkiem zastosowania Umowy o świadczenie usługi kierowania pojazdem.

 

UZASADNIENIE TEZY

Można to łatwo wyjaśnić.

Dotychczas (do 2 lutego 2022r), realizując transport ekwiwalentny  do bilateralnego (taki sam lub podobny), polscy przewoźnicy podlegali dwóm systemom prawa pracy w zakresie wyliczenia wynagrodzeń:

a) systemowi polskiego prawa pracy/cywilnego;

b) systemowi unijnego prawa pracy w zakresie płacy minimalnej pracowników delegowanych do UE, na podstawie regulacji Dyrektywy 96/71 i rozporządzenia 883/2004 WE.

W konsekwencji polski przewoźnik realizujący przed 2 lutym 2022r typ transportu, który obecnie jest nazywany transportem bilateralnym, musiał po pierwsze wyliczyć wynagrodzenie według wymiaru wynikającego z prawa polskiego a następnie przedmiotowy wymiar należało podwyższyć do wymiaru płacy minimalnej obowiązującej w krajach do którego delegowaliśmy kierowcę.

Oznaczało to, że przewoźnik realizujący transport de facto bilateralny, miał wyższy wymiar oskładkowania pracy kierowcy do 2 lutego 2022r niż po tej dacie, ponieważ pomimo, iż w obrys płacy minimalnej można było zaliczyć także diety – to nie w pełnym wymiarze.

Rzecz w tym, że w poszczególnych krajach członkowskich UE, np.: Niemczech, Francji obowiązywały tak zwane „bufory limitów socjalnych”. Chodzi o to, że poszczególne kraje UE przewidywały kwoty (wartości) diet, których nie można było zaliczyć na poczet płacy minimalnej kierowców. Dopiero nadwyżkę diet ponad te „limity socjalne” można było zaliczyć na poczet płacy minimalnej pracowników delegowanych. Oznaczało to w praktyce, że część diet, była nie tylko „konsumowana” przez limity socjalne ale co gorsze, części diet zaliczonych na poczet „limitów socjalnych”, nie można było zaliczyć na poczet płacy minimalnej. Ponieważ część diet zostało „skonsumowanych” przez „limit socjalny”, toteż najczęściej brakowało źródła taniego pieniądza do kwoty netto, wynikającej z ustaleń pomiędzy pracodawcą a kierowcą. Wówczas, brakującą kwotę należało uzupełnić „dopłatami” z ubruttowionego pieniądza (najczęściej w w formie premii uznaniowej).

W praktyce wyliczenie wynagrodzenia za de facto transport bilateralny, wyglądał następująco:

WYNAGRODZENIE „POLSKIE” + CZĘŚĆ DIET WYRÓWNUJĄCYCH DO PŁACY MINIMALNEJ + BUFOR LIMITU SOCJALNEGO + DOPŁATA UBRUTTOWIONA (w przypadku braku wymiaru diet i ryczałtów noclegowych).

Łącznie zatem należało dotychczas wypłacić najczęściej aż 4 składniki.

Obecnie, po 2 lutego 2022r, niestety w odniesieniu do Umów o Pracę, zlikwidowano możliwość wypłaty diet i ryczałtów noclegowych lub „kilometrówki”, jako świadczeń zwolnionych z ubruttowienia. Oznacza to, że jeśli umówiliśmy się z kierowcą na wypłatę wynagrodzenia miesięcznego w wymiarze do ręki np.: 6000 zł, to dokładnie cała taka wartość będzie stanowiła w transporcie BILATERALNYM podstawę ubruttowienia, ponieważ nie ma takiego składnika w polskim prawie, który można byłoby zwolnić z ubruttowienia w przypadku umowy o pracę.

ALE…zupełnie odmiennie sytuacja wygląda w przypadku Umowy o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdem, ponieważ jest to umowa cywilnoprawna, która NDAL DOPUSZCZA WYPŁATY DIET I RYCZAŁTÓW NOCLEGOWYCH  jako świadczeń ZWOLNIONYCH  z ubruttowienia (!) Stanowi to podstawę ogromnej oszczędności dla polskiego przewoźnika, realizującego transport bilateralny, ponieważ taki typ transportu po 2 lutym 2022r, NIE PODLEGA OBOWIĄZKOWI WYLICZENIA PŁACY MINIMALNEJ na warunkach wynikających ze znowelizowanej dyrektywy 96/71 WE. Podlega natomiast wyłącznie zasadom wyliczenia wynagrodzenia na warunkach prawa polskiego.

W konsekwencji struktura wynagrodzenia w przypadku transportu bilateralnego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem wygląda bardzo korzystnie dla pracodawcy – czyli tak:

WYNAGRODZENIE POLSKIE + DIETA (zwolniona z ubruttowienia o zaliczona w całości do umówionej kwoty netto wynagrodzenia – bez odejmowania „limitu socjalnego”) + EWENTUALNIE RYCZAŁT NOCLEGOWY (jeśli braknie diet jako „źródła taniego pieniądza”)

Jak wynika z powyższego schematycznego zestawienia, koszt transportu bilateralnego po 2 lutym 2022r jest co do zasady znacznie niższy (w przypadku Umowy o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem), ponieważ:

a) przewoźnik w ogóle nie musi wykazywać płacy minimalnej obowiązującej w krajach delegowania UE;

b) przewoźnik nie musi wypłacać „limitu socjalnego diety”, nie wliczanego do płacy minimalnej w poszczególnych krajach UE;

b) dzięki temu że przewoźnik nie musi wypłacać „limitu socjalnego”, nie ma w ogóle lub jest znacznie mniejszy wymiar dopłaty, do kwoty netto (płatnej „do ręki” kierowcy).

Zatem, wbrew powszechnemu przeświadczeniu w przypadku transportu BILATERALNEGO (i de facto tranzytu), koszty wynagrodzenia nie tylko nie rosną lecz wprost MALEJĄ po 2 LUTEGO 2022r…ale UWAGA – WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA Umowy o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem.

Zatem, może się okazać, że Pakiet Mobilności stanie się dla Polskich przewoźników źródłem znaczącej przewagi ekonomicznej wbrew oczekiwaniom UE a wszystko za sprawą Umowy, którą przygotowałem 8 lat temu, z której korzysta aktualnie bardzo wielu przewoźników.

Dla porządku należy zaznaczyć, że Umowa o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdem:

  • jest legalna na gruncie prawa polskiego (dopuszczona została przepisami rozdziału 3a UoCzPK)
  • Jest legalna na gruncie prawa UE (wprost wynika z regulacji jednej z dyrektyw UE);
  • jest wykorzystywana przez wielu przewoźników od 8 lat;
  • nigdy PIP, ZUS lub US nie postawiły względem niej jakichkolwiek zarzutów;
  • pozwala zatrudnić obcokrajowców spoza UE (A-1);
  • nie jest umową Zlecenie lub o „samozatrudnienie” i nie wolno jej mylić z tymi w mojej ocenie niedopuszczalnymi formami zatrudnienia kierowców;
  • pozwala wypłacić kierowcy ekwiwalentne składki i dodatków jak w przypadku umowy o pracę, przez co jest chętnie akceptowana przez kierowców;
  • jest źródłem bardzo wielu oszczędności i ułatwień dla pracodawcy ale także jest bardzo korzystna dla kierowców.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tego unikatowego i korzystnego rozwiązania zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Viggen sp.j.

tel.: 519-140-984

tel.: 509-982-577

tel.: 12 637-24-57

mail: biuro1@viggen.pl

mail.: jak@viggen.pl

Więcej informacji na temat bardzo poważnych korzyści płynących z Umów o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami przeczytasz w poniższych moich publikacjach:

Porównanie podobieństw Umowy o Kierowanie Pojazdami oraz Umowy o pracę

Kolejne oszczędności za zatrudnienia kierowców na podstawie „Umowy o Świadczeniu Usług Kierowania Pojazdem”

Fatalna nowela ustawy o transporcie drogowym niestety podpisana przez Prezydenta

Pakiet Mobilności – do 3700 tys. zł/mies. oszczędności w wynagrodzeniach kierowców z nowym rodzajem umowy

Nowe zasady wyliczania wynagrodzeń kierowców od lutego 2022 r.

Korzyści dla kierowcy z zatrudnienia na podstawie umowy o świadczenie usługi  kierowania pojazdem

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułKPV pomoże Ci uzyskać subwencję z Tarczy Finansowej
Następny artykułDziennik Rzeczpospolita pisze na temat Kancelarii Prawnej Viggen

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj