Strona główna Informacje prawne Informacje na temat opłaty środowiskowej

Informacje na temat opłaty środowiskowej

860
0
No Ratings Information Message

Informacje na temat opłaty środowiskowej. Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym i nie uiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Warto także wiedzieć, że firma transportowa ma obowiązek:

  • prowadzić aktualizowaną co pół roku ewidencję danych zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (do 31 stycznia oraz do 31lipca każdego kolejnego roku),

  • ustalać we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce,

  • wnosić bez wezwania należną opłatę do końca miesiąca po upływie każdego półrocza, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym i nie uiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Nie wnosi się opłat z tytułu rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wysokość nie przekracza 400 zł jednak należy pamiętać, że zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułOpłaty Środowiskowe – kto i kiedy musi płacić?
Następny artykułKontrowersje wokół nowego wzoru formularza unijnego – Zaświadczenia o działalności