Strona główna Aktualności Dnia Prawa przysługujące pracownikowi rozwiązującemu umowę o pracę bez wypowiedzenia

Prawa przysługujące pracownikowi rozwiązującemu umowę o pracę bez wypowiedzenia

247
5/5 (6)

Art. 55 Kodeksu Pracy przewiduje możliwość rozwiązania umowy o pracę przez pracownika, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku kiedy:

  • zostało wydane orzeczenie lekarskie, stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniósł go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe,
  • dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

W związku z powyższym, pracownikowi przysługuje szereg uprawnień związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, których spełnienia może żądać od pracodawcy. W przypadku ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku, kiedy umowa zawarta została na czas oznaczony, odszkodowanie ustala się za czas, do którego umowa miała obowiązywać, przy czym nie więcej niż okres wypowiedzenia, czyli odszkodowanie w tym przypadku nie może przekroczyć równowartości wynagrodzenia za 3 miesiące. Jednocześnie przy rozwiązywaniu umowy o pracę w wskazany powyżej sposób, w przypadku, kiedy pracodawca zatrudnia więcej niż 20 pracowników, pracownikowi przysługuje odprawa pracownicza, wynikająca z ustawy o zwolnieniach grupowych.


Ponadto, jak w przypadku rozwiązania każdej umowy o pracę, pracodawca będzie zobowiązany do wystawienia pracownikowi świadectwa pracy w ciągu 7 dni, od ustania stosunku pracy oraz do wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego, za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

 

Anna Sikora

Kancelaria  Prawna Viggen sp.j.

 

Czytaj także:

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here