Strona główna Aktualności Dnia Menadżer załadunku – program do zdalnej weryfikacji procesu załadunkowego

Menadżer załadunku – program do zdalnej weryfikacji procesu załadunkowego

1073
5/5 (7)

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce innowacyjne oprogramowanie, dzięki któremu będą mieli Państwo możliwość osobistego i zdalnego nadzoru na każdym etapie procesu załadunkowego i które dodatkowo pomoże zminimalizować bezpośredni kontakt pracowników na poszczególnych etapach załadunku.

Program powstał głównie z myślą o nadawcach ładunków, których priorytetem stało się osiągnięcie wartości wskazanych w przepisach. Przypomnijmy, że od momentu zaimplementowania normy EN 12195-1 do polskiego porządku prawnego, nadawcy otrzymali jasne wytyczne w zakresie procesu załadunkowego. Podmioty te mają także świadomość odpowiedzialności, której w świetle obowiązującego prawa nie można przenieść ani zbyć – nawet umownie.

Niestety, o ile odpowiedzialność w procesie załadunkowym jest kwestią bezsporną, nadal pozostają wątpliwości co do samego procesu unieruchamiania. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku NIE odpowiada na zasadnicze pytanie nadawcy, a mianowicie w jaki sposób unieruchomić konkretną jednostkę ładunkową. Problem wynika z samej struktury aktu prawnego, który został podzielony na dwie części – część normatywną, oraz bardzo krótką i ogólną – część techniczną.

Mając na uwadze powyższe, w trakcie pracy nad Manadżerem Załadunku dopilnowaliśmy, aby program pomagał nadawcy w prawidłowym realizowaniu jego obowiązków na każdym etapie procesu załadunkowego:

– celem nadawcy jest uformowanie jednostek ładunkowych w taki sposób, aby nie doszło do ich przemieszczenia w trakcie transportu;

– wiemy również, że tak naprawdę tylko nadawca zna specyfikę transportowanego ładunku i to również nadawca odpowiedzialny jest za dobranie środka transportowego tak, aby ładunek dotarł w sposób legalny i bezpieczny do odbiorcy;

– ponadto należy dopilnować, aby ładunek został odpowiednio uformowany oraz aby nie został uszkodzony podczas transportu;

– należy również dopilnować, aby ładunek był odpowiednio unieruchomiony, aby nie przemieścił się podczas transportu, co może doprowadzić do uszkodzenia ładunku lub co gorsze – zdarzenia drogowego spowodowanego nieodpowiednim umocowaniem;

– dodatkowo, w przypadku zlecenia załadunku innemu podmiotowi, załadowcy muszą zostać poinstruowani, jak prawidłowo unieruchomić konkretny ładunek;

– w przypadku zdarzenia drogowego, nadawca musi udowodnić unieruchomienie ładunku w sposób normatywny, zgodny z przepisami;

– ponadto – nadawca musi zapewnić przewoźnika, że przewożony ładunek nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia lub uszkodzenia pojazdu.

Wynika z tego, że mamy do czynienia z jednym podmiotem, na którym spoczywa ogromna odpowiedzialność i szereg obowiązków.

W JAKI SPOSÓB PROGRAM REALIZUJE CEL NADAWCY?

Program umożliwia nadawcy weryfikację procesu załadunkowego w ramach dwóch obszarów – produkcji (magazynu) oraz transportu:

Obszar I – Produkcja/ Magazyn

Obszar II – Transport

1.

Standaryzacja i formowanie jednostek ładunkowych

1.

Zlecenie przewozowe

2.

Ważenie jednostek ładunkowych

2.

Weryfikacja wstępna środka transportowego

3.

Etykieta

3.

Zabezpieczenie pojazdu przed załadunkiem

4.

4.

Załadunek i Unieruchomienie

5.

5.

Weryfikacja załadunku i unieruchomienia

6.

6.

Ważenie osi i DMC

7.

7.

Wyjazd – Brama

Manadżer załadunku zakłada wprowadzenie poleceń reakcji (w formie pytań, ale nie tylko) do każdego etapu załadunku. Oczywiście, etapy te mogą różnić się w zależności od specyfiki firmy. Następnie polecenia udostępniane są pracownikom odpowiedzialnym za poszczególne etapy załadunku, którzy reagują na polecenia w czasie rzeczywistym, w trakcie procesu załadunku. Dzięki tej procedurze osoba, która administruje kontem nadawcy wie na jakim etapie jest załadunek i czy zostały spełnione wszystkie wymogi w ramach całego procesu. Jak to wygląda w praktyce?

1. Nadawca wprowadza swoje polecenia reakcji do programu mając na uwadze wszelkie procedury istotne dla danego etapu załadunku (jeśli w firmie brak jakichkolwiek procedur załadunkowych zachęcamy do skorzystania z Audytu Załadunkowego realizowanego przez spółkę Logistic Technologies).

Do każdego tworzonego polecenia reakcji istnieje możliwość dodania zdjęcia poglądowego tak, aby Użytkownik – Pracownik na załadunku miał możliwość porównania, czy konkretny etap procesu przebiega w sposób prawidłowy.

2. W dalszej kolejności, Nadawca generuje Zlecenie Transportowe i umożliwia poszczególnym Pracownikom „podpięcie się” do tego konkretnego wydarzenia. Administrator Nadawcy już wcześniej nadał uprawnienia kontom poszczególnych użytkowników – np. Pracownik Nadawcy, który ma za zadanie dopilnowanie weryfikacji wstępnej środka transportowego otrzyma szersze uprawnienia niż kierowca z firmy zewnętrznej. Program zakłada możliwość tworzenia szablonów i dobierania poleceń reakcji tak, aby była możliwość dostosowania ich do konkretnego zlecenia transportowego. Wystarczy stworzyć kilka szablonów z poleceniami reakcji (w przypadku różnego rodzaju załadunków), a następnie podpinać je pod tworzone zlecenia. Procedura jest szybka i bardzo intuicyjna. Oczywiście w każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z naszego Helpdesku.

3. Zlecenie Transportowe wraz z poleceniami reakcji zostało wygenerowane przez Nadawcę. Pracownicy odpowiedzialni za poszczególne etapy załadunku otrzymali loginy i hasła do swoich indywidualnych kont. Teraz mają za zadanie zapoznać się ze zleceniem i zareagować na polecenia. Mogą odpowiadać na pytania, dodawać zdjęcia oraz tworzyć notatki. Mogą logować się na swoich telefonach i działać w czasie rzeczywistym – w trakcie załadunku. Pracownik nadawcy, który jest faktycznym „Menadżerem Załadunku”, Administratorem całego procesu, ma cały czas dostęp do reakcji poszczególnych pracowników. W przypadku, gdy którekolwiek z poleceń nie zostanie wypełnione, lub reakcja na polecenie będzie negatywna (reakcja zostanie zaznaczona kolorem czerwonym), Administrator otrzyma sygnał, że należy jak najszybciej zweryfikować ten konkretny etap załadunku. W tym celu Administrator sprawdza w programie, który Pracownik zareagował w sposób nieprawidłowy i wyjaśnia zaistniałą sytuację jeszcze w trakcie załadunku. Program w sposób jednoznaczny reguluje kwestię odpowiedzialności pracowników. Użytkownicy są wprowadzani imiennie, natomiast ich reakcje na polecenia są nieusuwalne, nie ma zatem możliwości aby uniknąć odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości.

Pracownik – Menadżer widzi na swoim panelu % ilość udzielonych odpowiedzi/reakcji do zlecenia.

Należy mieć na uwadze, że tylko 100% prawidłowo udzielonych odpowiedzi daje Przedsiębiorcy gwarancję, że pojazd może bezpiecznie opuścić miejsce załadunku.

Przedsiębiorco, zatem jeśli jesteś nadawcą i nie masz 100% pewności, że proces załadunkowy w Twojej firmie przebiega w sposób prawidłowy – ten program jest odpowiedzią na Twoje potrzeby.

Aby wypróbować program skontaktuj się z naszym działem handlowym:

biuro1@viggen.pl, 509-982-577; jak@viggen.pl, 519-140-984

 

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here