Strona główna Aktualności Dnia Tarcza finansowa dla firm – kto może z niej skorzystać? Wyjaśniamy

Tarcza finansowa dla firm – kto może z niej skorzystać? Wyjaśniamy

482
5/5 (4)

Kancelaria Prawna Viggen Sp.j. informuje, że „Tarcza Finansowa” jest programem pomocowym dla mikroprzedsiębiorców, małych, średnich i dużych firm. Łącznie do mikrofirm ma trafić 25 mld PLN, do małych i średnich – 50 mld PLN, a do dużych – 25 mld PLN. Pomoc wynikająca z Tarczy Finansowej oparta jest o współpracę Rządu z Polskim Funduszem Rozwoju. Subwencja zwrotna z Polskiego Funduszu Rozwoju uzależniona jest od liczby pracowników i spadku przychodów, przy czym w razie spełnienia określonych warunków 75% subwencji może zostać umorzone.

Mikrofirmy

Maksymalne wsparcie dla mikrofirmy na okres maksymalnie 3 lat wynosiło będzie 324 tysiące złotych. Jeśli spadek przychodów firmy wyniesie 25-50% na jednego pracownika może ona otrzymać 12 tysiące zł. Jeśli o 50% do 70% subwencja to 24 tysiące zł. Gdy spadek jest jeszcze wyższy, przedsiębiorca może otrzymać na jednego pracownika 36 tysięcy zł.

Umorzenie do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty będzie możliwe pod warunkiem spełnienia następujących przesłanek:

  • kontynuowanie działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia będzie gwarantowało 25% jej umorzenia;

  • dodatkowe 50% umorzenia będzie za utrzymanie średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Małe i średnie firmy

Firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników, których roczny obrót nie może być większy niż 50 milionów euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro będą mogły starać się o wsparcie do 3,5 milionów złotych na okres maksymalnie 3 lat. Maksymalna kwota subwencji zwrotnej obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019.

Zależy od skali spadku obrotów w związku z COVID-19. W przypadku spadku obrotów o 25% do 50% subwencja na poziomie 4% przychodów firmy za poprzedni rok obrotowy. W przypadku spadku obrotów między 65% a 75% – subwencja powyżej 4%. Przy spadku powyżej 75% – do 8% przychodów firmy.

Umorzenie do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty będzie możliwe pod warunkiem spełnienia następujących przesłanek:

  • kontynuowanie działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia będzie gwarantowało 25% jej umorzenia;

  • dodatkowe 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;

  • dodatkowe 25% za utrzymanie średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Duże firmy

WAŻNE! Finansowanie uzależnione jest od indywidualnej analizy finansowej, której dokona PFR.

Firmy zatrudniające od 250 pracowników, których obrót przekracza 50 milionów złotych lub suma bilansowa przekracza 43 miliony euro. Dla takich firm dostępną formą wsparcia są pożyczki lub obligacje na dwa lata z opcją przedłużenia o rok do 1 miliarda złotych. Dodatkowo oferowane są pożyczki preferencyjne o wartości do 750 mln złotych na podmiot, na trzy lata, częściowo bezzwrotne, uzależnione od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia.

Przedsiębiorco, zachęcamy do kontaktu z zespołem Kancelarii Prawnej Viggen sp.j., który przeanalizuje sytuację w Twojej firmie tak aby uzyskać dla Ciebie jak najszerszą formę wsparcia. Nie czekaj i zadzwoń już teraz.

Czytaj także:

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here